Szkoły Policealne TWP
Szkoły Policealne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej posiadają uprawnienia szkół publicznych. Działają na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i wpisu do Rejestru Wydziału Edukacji i Sportu. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej oferuje naukę w szkołach policealnych na terenie Bydgoszczy, Strzelna i Ciechocinka.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Szukasz zawodu, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy? Trafiłeś w dziesiątkę !!! Szkoły policealne TWP to kopalnia wiedzy i praktyki, a więc świetne przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju naszego regionu a także poszukiwanych w całej Polsce. U nas dowiesz się, jak prowadzić własną działalność gospodarczą. Przygotujemy Cię także do szeroko rozumianej obsługi innych firm.
- Oferowane kierunki:
ADMINISTRACJA (2 lata)
BHP (1,5 roku)
FLORYSTA (1 rok)
- Informacje ogólne:
• nauka trwa od 1 roku (2 semestry) do 2 lat (4 semestry) w zależności od kierunku,
• system: stacjonarny i zaoczny,
• absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej w wybranym zawodzie,
• po zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom technika w wybranym zawodzie,
- Rekrutacja:
• bez matury,
• bez egzaminu wstępnego,
• decyduje kolejność zgłoszeń
- Organizacja:
• nauka w Szkołach Policealnych TWP na wszystkich kierunkach jest BEZPŁATNA,
• bezpłatne ubezpieczenie NW,
• twórcza i miła atmosfera na zajęciach,
• nowoczesne sale wykładowe,
• nowoczesny sekretariat oraz miła i profesjonalna obsługa,
• zajęcia w małych grupach,
• wykwalifikowana kadra dostosowująca poziom zajęć do potrzeb słuchaczy,
• zaświadczenia do WKU, urzędów, zakładów pracy, ZUS
• sprawdzone metody nauczania wzbogacane o nowości metodyczne i formy interaktywne,
- Wymagane dokumenty:
- • Podanie do szkoły  
• umowa o naukę - do pobrania w sekretariacie TWP
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (przyjmujemy także BEZ MATURY)
• 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
info