Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 
 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy zaprasza do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, w następujących placówkach prowadzonych w systemie stacjonarnym i zaocznym, w Bydgoszczy, Strzelnie i Ciechocinku.
 
- Organizacja:
• nauka trwa 4 lata,
• dla osób po szkole branżowej I stopnia i ZSZ nauka trwa 3 lata,
• zajęcia odbywają się stacjonarnie ( 3 razy w tygodniu) oraz zaocznie (co 2 tygodnie w weekendy)
• bezpłatne ubezpieczenie NW,
• twórcza i miła atmosfera na zajęciach,
• nowoczesne sale wykładowe,
• nowoczesny sekretariat oraz miła i profesjonalna obsługa,
• zajęcia w małych grupach,
• wykwalifikowana kadra
• otwarta i dostosowująca poziom zajęć do indywidualnych potrzeb słuchaczy,
• zaświadczenia do ZUS, WKU, urzędów, zakładów pracy
• tradycja i nowoczesność
• sprawdzone metody nauczania wzbogacane o nowości metodyczne i formy interaktywne,
- Wymagane dokumenty:
- • Podanie do szkoły  
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia.
• 2 zdjęcia,
• podpisana umowa o naukę
info