DOKUMENTY DO POBRANIA:
Oferta na rok szkolny 2022/2023
• Oferta na rok 2022/23: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:

- Studia Podyplomowe:
Podanie, Kwestionariusz oraz Ragulamin - Studia pod patronatem Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie:
• Podanie: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
• Kwestionariusz: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
• Regulamin: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
Kwestionariusz, Klauzula RODO oraz Regulamin - Studia pod patronatem Uczelni Korczaka w Warszawie:
• Kwestionariusz: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
• Kuauzula RODO: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
• Regulamin: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
- Kursy:
Karta Zgłoszeniowa (kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, kursy specjalistyczne):
• Karta zgłoszeniowa: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
Wniosek - Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy:
• Wniosek: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
Karta Zgłoszeniowa - Szkolenia Rad Pedagogicznych:
• Karta zgłoszeniowa: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
 
Szkoły TWP:
Podanie do Szkół Policealnych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:
• Podanie: • Pobieranie dokumentu w formie spakowanej:
 
info