. Nazwa Kierunku:
Uzależnienia behawioralne
- Adresaci:
• absolwenci psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, medycyny, ratownictwa medycznego
• osoby pracujące w systemie pomocy społecznej, oświaty i służbie zdrowia
• pracownicy organizacji pozarządowych
• funkcjonariusze policji
• kuratorzy
• przedstawicie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
- Cel studiów:
Warto studiować, bo…
• zdobędziesz wiedzę z zakresu uzależnień behawioralnych oraz praktyczne umiejętności pozwalające na efektywną realizację programów profilaktycznych i pracę z osobami narażonymi na uzależnienia behawioralne
 
- Kwalifikacje:
Czego się nauczysz?
• charakterystyki uzależnień behawioralnych (m.in. hazardu, fonoholizmu, uzależnienia od Internetu, seksoholizmu, pracoholizmu, samouszkodzenia umiarkowanego, zakupoholizmu, bigoreksji)
• systemowej pracy z rodziną w kontekście profilaktyki i leczenia osoby uzależnionej behawioralnie
• metod terapii uzależnień behawioralnych
• prowadzenia profilaktyki uzależnień
• podejmowania działań interwencyjnych wobec osób uzależnionych od czynności
• tworzenia programów profilaktycznych
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003