. Nazwa Kierunku:
Programowanie Komputerów
- Adresaci:
Osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I-go lub II-go stopnia).
 
- Cel studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Programowanie komputerów skierowane są do osób chcących nabyć lub poszerzyć umiejętność programowania komputerów. Studia mają charakter studiów doskonalących. Oferta skierowana jest zarówno do osób poszukujących zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży IT zwłaszcza w obszarze programistki jak i do nauczycieli informatyki, przed którymi planowane zmiany w podstawie programowej wymuszają m.in. znajomość nowego języka programowania tj. języka Python.
 
- Umiejętności, które nabędzie słuchacz po ukończeniu tego kierunku:
• formułowanie i rozwiązywanie zadań algorytmicznych,
• badanie poprawności i efektywności algorytmów,
• tworzenie i uruchamianie programów w języku Scratch,
• tworzenie i uruchamianie programów w języku Python,
• tworzenie i uruchamianie programów w języku C++,
• tworzenie i uruchamianie programu na Androida,
• zastosowanie w nauczaniu programowania odpowiednich metod dydaktycznych,
• przetwarzanie i wizualizowanie danych oraz tworzenie aplikacji GUI w różnych językach programowania,
• tworzenie stron internetowych.
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003