. Nazwa Kierunku:
Pedagogika i psychologia sportu
- Adresaci:
• pedagodzy, nauczyciele, psychologowie, trenerzy, instruktorzy
• liderzy społeczni i wolontariusze
• osoby poszukujące zatrudnienia w instytucjach pozarządowych, samorządowych, klubach sportowych, placówkach systemu oświaty oraz placówkach sportowych
 
- Cel studiów:
Warto studiować, bo…
• zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wychowania fizycznego oraz różnego typu form aktywności fizycznej
• nabędziesz umiejętności coacha w aktywności sportowej oraz wiedzę z zakresu motywacji i wsparcia psychicznego
 
- Kwalifikacje:
Czego się nauczysz?
• efektywnego i interesującego sposobu prowadzenia zajęć sportowych grupowych i indywidualnych
• technik stosowanych w terapii ruchowej i gimnastyce korekcyjnej
• podstaw coachingu w aktywności sportowej oraz zasad odpowiedniej motywacji i wsparcia psychicznego
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003