. Nazwa Kierunku:
Pedagogika Marii Montessori
- Adresaci:
Absolwenci studiów wyższych magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne
 
- Cel studiów:
Głównym celem kształcenia jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie obecnych i przyszłych nauczycieli do kompleksowej oraz zgodnej z założeniami podstawy programowej realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych na poziomie edukacji przedszkolnej szkolnej w placówkach pracujących Metodą Marii Montessori
 
- Kwalifikacje:
Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy w placówkach przedszkolnych, oraz klasach I-VI szkoły podstawowej pracujących metodą Marii Montessori
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003