. Nazwa Kierunku:
Nauczyciel Przyszłości: edukacja alternatywna
- Adresaci:
• absolwenci studiów pedagogicznych i innych humanistycznych
• czynni nauczyciele wszystkich poziomów edukacji
• seniorzy, którzy planują działalność edukacyjną
 
- Cel studiów:
Czego się nauczysz?
• prowadzenia zajęć z uczniami z użyciem stron internetowych i aplikacji mobilnych
• wykorzystywania gier (także komputerowych) w nauczaniu
• prowadzenia zajęć poza klasą i budynkiem szkoły
 
- Kwalifikacje:
Warto studiować, bo…
• zdobędziesz umiejętności i kompetencje do prowadzenia nauczania na poziomie podstawowym i średnim w sposób umożliwiający zbudowanie dobrej relacji z uczniami - przedstawicielami pokolenia ery Internetu i rewolucji technologicznej
• nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zachowania dzieci i młodzieży
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003