. Nazwa Kierunku:
Logopedia i terapia logopedyczna.
- Adresaci:
Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, absolwenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, filologicznych z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska), spełniający wymogi do pracy w charakterze logopedy.
O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą słuchacze proszeni są o przyniesienie wyniku audiometrycznego badania słuchu.
 
- Cel studiów:
Nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku logopedy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, placówkach służby zdrowia, a także prowadzenia prywatnej praktyki.
Studia dają możliwość ubiegania się o certyfikat logopedy zawodowego. Podjęcia studiów podyplomowych w specjalizacji m. in. neurologopedia i surdologopedia.
 
- Kwalifikacje:
 
 
- Czas trwania:
4
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003