. Nazwa Kierunku:
Logopedia
- Adresaci:
• Absolwenci studiów magisterskich w zakresie m.in. pedagogiki, psychologii, polonistyki, resocjalizacji
• Osoby charakteryzujące się dobrym słuchem, płynną i prawidłową artykulacją.
 
- Cel studiów:
• Zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do trafnej diagnozy i skutecznej terapii z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej
• Przygotowanie do zawodu logopedy.
 
- Kwalifikacje:
• Absolwent studiów otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku logopedy.
 
- Czas trwania:
4
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003