. Nazwa Kierunku:
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia.
- Adresaci:
Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, posiadający przygotowanie pedagogiczne następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia.
 
- Cel studiów:
Studia podyplomowe „Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu metody integracji sensorycznej.
Po zakończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo studiów podyplomowych oraz certyfikat potwierdzający przygotowanie do pracy metodą integracji sensorycznej.
 
- Kwalifikacje do pracy w:
• Studia przygotowują słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003