. Nazwa Kierunku:
Informatyka i nowoczesne technologie w edukacji
- Adresaci:
Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania wybranych przedmiotów objętych podstawą programową szkoły podstawowej oraz ponadgimnazjalnej (liceum, technikum)
 
- Cel studiów:
Czego się nauczysz?

• Prowadzenia zajęć z podstaw informatyki, eksploatacji systemów komputerowych, eksploatacji urządzeń peryferyjnych oraz podstaw sieci komputerowych
• Praktycznego posługiwania się środkami informatycznymi

 
- Kwalifikacje:
Uzyskasz uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych objętych podstawą programową
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003