. Nazwa Kierunku:
Grafika komputerowa
- Adresaci:
Absolwenci uczelni wyższych posiadający podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera, nauczyciele oraz osoby zamierzające rozpocząć pracę w charakterze grafika komputerowego.
 
- Cel studiów:
Nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych w obszarze posługiwania się nowoczesnymi narzędziami, samodzielnej pracy w redakcjach i agencjach prasowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach komputerowych przygotowujących publikacje do druku (DTP), szkołach i wszystkich firmach, w których istnieje potrzeba projektowania i obróbki materiałów graficznych.
 
- Kwalifikacje:
Studia przygotowują do pracy w redakcjach i wydawnictwach prasowych, pracy w charakterze grafika komputerowego, pracy w studiach graficznych przygotowujących publikacje do druku, pracy w firmach poligraficznych oraz pracy w szkołach dla nauczycieli informatyki, plastyki itp..
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003