. Nazwa Kierunku:
Edukacja Montessori w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
- Adresaci:
Studia przeznaczone są dla:
• Pedagogów
• Rodziców
• Terapeutów
• Zwolenników edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej
• Osób nowatorskich, które chcą rozwój swoich wychowanków opierać na dorobku słynnych pedagogów, tu: Marii Montessori.
 
- Cel studiów:
• Przygotowanie do pracy w przedszkolach i w klasach I‒III szkoły podstawowej funkcjonujących według założeń metody Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Poznanie założeń i zastosowania cieszącej się coraz większym zainteresowaniem środowisk edukacyjnych pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 
- Kwalifikacje:
Absolwenci studiów:
• będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz umiejętności prowadzenia zajęć w tych grupach wiekowych metodami Marii Montessori
• to jednostki refleksyjne i twórcze, przygotowane do wprowadzenia w placówce, w której będą zatrudnione, innowacji pedagogicznej wykorzystującej w pracy z dziećmi dorobek pedagogiczny Marii Montessori.
 
- Czas trwania:
2
semestry 200 godzin dydaktycznych
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003