. Nazwa Kursu:

Wychowanie do życia w rodzinie

- Adresaci:
Nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2020 r. poz.1289), którzy po ukończeniu kursu uzyskują dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.
 
- Zakres szkolenia:

• Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania w rodzinie
• Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
• Zagadnienia biomedyczne
• Zagadnienia seksuologiczne
• Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
• Praktyka pedagogiczna

 
- Czas trwania:
240
godzin(/y) + 60 godzin praktyki pedagogicznej
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa

• Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) potwierdzony za zgodność z oryg.
• Potwierdzenie dokonania pierwszej wpłaty 300 zł na konto.
• Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w placówce oświatowej.

 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konta:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji w zakresie Wychowania do życia w rodzinie.