. Nazwa Kursu:
Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
- Adresaci:
Czynni nauczyciele i kandydaci na nauczycieli praktycznej nauki zawodu z wykształceniem wyższym lub wykształceniem średnim technicznym oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym posiadający tytuł mistrza w zawodzie, bez kwalifikacji pedagogicznych.
 
- Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 
- Zakres szkolenia:
• Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu.
• Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu.
 
- Czas trwania:
150
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa

- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 300 zł na konto.

- • Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konta:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji do praktycznego nauczania zawodu.