. Kursy Kwalifikacyjne:
-- Zarządzanie oświatą
-- PEDAGOGICZNY dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (PNZ)
-- Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy