. Nazwa Kursu:
Zmiana na dobre - praca z oporem ucznia, wychowanka, rodzica w procesie opiekuńczo-wychowawczym
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• zmiana jako proces (cykl zmiany wg Prochaska i DiClemente)
• stadia zmiany i jej diagnoza
• mity powstrzymujące zmianę
• rozumienie oporu w procesie zmiany
• opór przed zmianą i jej wprowadzeniem
• wydobywanie i odpowiadanie na język zmiany
• praca nad formułowaniem celu
• jaka rozmowa wspiera zmianę a jaka jej przeszkadza?
• ambiwalencja jako naturalny etap zmiany
• podtrzymanie zmiany
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.