. Nazwa Kursu:
Zespół ASPERGERA - czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Zespól Aspergera – czym jest?
• Objawy zespołu
• Specyficzne trudności w szkole
• Integracja dziecka w grupie rówieśniczej
• Trudności z zachowaniem
• Skuteczna kara, skuteczna nagroda
• Strategie pracy z dzieckiem
• Oddziaływania terapeutyczne - praca z klikerem
 
- Czas trwania:
10
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 140 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.