. Nazwa Kursu:
Współczesne metody psychomanipulacji pedagogicznej w sytuacjach trudnych i ekstremalnych
- Adresaci:
Zainteresowani nauczyciele.
 
- Zakres szkolenia:
• Psychospołeczne warunki społecznego zachowania.
• Między behawioryzmem a radykalnym humanizmem w wychowaniu.
• Metoda integracji.
• Metoda dysonansu poznawczego.
• Metoda aktualizacji.
• Ćwiczenia wdrażające w symulacjach pedagogicznych.
 
- Czas trwania:
6
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.