. Nazwa Kursu:
Uzależnienia behawioralne - internet, komputer, komórka, gry
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Dlaczego się uzależniamy?
• Uzależnienie a komputer i Internet
• Gry komputerowe i gry komputerowe on-line
• Rozpoznawanie sygnałów uzależnienia, konsekwencje nadużywania komputera i Internetu
• Współuzależnienie rodziców – jako „MUR” w rozwiązaniu problemu
• Zasady skutecznej rozmowy z rodzicem o uzależnieniu behawioralnym dziecka
• Przestrzeganie zasad - Kiedy rodzic łamie zasady?
• Ćwiczenia praktyczne ( praca z uczniem, klasą, spotkanie z rodzicami)
 
- Czas trwania:
9
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.