. Nazwa Kursu:
Trudne zachowania uczniów w pigułce - jak sobie z nimi radzić nowoczesnymi metodami pracy?
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy.
 
- Zakres szkolenia:

• Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi
• Dziecko z ryzyka niedostosowania społecznego
• Dziecko z zespołem ASF
• Dziecko z zespołem Aspergera
• Dziecko z ADHD
• Dziecko z lekami - fobią szkolną
• Praca z dzieckiem po urazie psychicznym
• Praca z dzieckiem metodą konstruktywnej komunikacji
• Praca z dzieckiem metodą komunikacji odważnej
• Praca z dzieckiem z pomocą KLIKERA

 
- Czas trwania:
10
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 140 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.