. Nazwa Kursu:
Rola wartości w edukacji – mocne i słabe strony teorii wychowawczych
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• klasyfikacje wartości w ujęciu pedagogicznym i kulturowym
• dysonans wartości – szkoła a kultura uczniowska
• wartości źródłem dialogu pedagogicznego
 
- Czas trwania:
6
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 95 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.