. Nazwa Kursu:
„Proszę, wymagam, oczekuję i nic” - czyli wszystko, co współczesny nauczyciel powinien wiedzieć o zmianach w rozwoju psychospołecznym współczesnych dzieci i młodzieży - wczesna i późna faza dorastania
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Najważniejsze kierunki zmian w danym okresie rozwoju
• „Mury” w rozwoju nastolatka
• Obszary trudności i czynniki ryzyka
• Początki kształtowania tożsamości
• Późna dorosłość jako stan umysłu i wydarzenie społeczne
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.