. Nazwa Kursu:
„Proszę, wymagam, oczekuję i nic” - czyli wszystko, co współczesny nauczyciel powinien wiedzieć o zmianach w rozwoju psychospołecznym współczesnych dzieci i młodzieży - wczesny i środkowy wiek szkolny.I
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Kierunki rozwoju w danym okresie
• Zmiany form aktywności dziecka do podejmowania działań
• Zmiany funkcjonowania emocjonalnego i społecznego
• Zmiany funkcjonowania poznawczego i komunikacji
• Pułapki w opiece i wychowaniu
• Rola otoczenia społecznego w opiece i wychowaniu
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.