. Nazwa Kursu:
Projektowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do jakościowego rozwoju szkoły
- Cel kursu:
Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę z zakresu metodologii ewaluacji wewnętrznej oraz umiejętności tworzenia narzędzi, interpretacji oraz wykorzystania wyników ewaluacji.
 
- Zakres szkolenia:
• Ewaluacja wewnętrzna jako zasadniczy element poprawiania jakości pracy szkoły.
• Obszary pracy szkoły podlegające ewaluacji wewnętrznej.
• Projektowanie ewaluacji wewnętrznej.
• Analiza przykładowego raportu z ewaluacji - wnioski.
• Wykorzystanie wniosków z ewaluacji do jakościowego rozwoju szkoły – planowanie z przyszłości.
 
- Czas trwania:
6
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 95 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu doskonalącego.