. Nazwa Kursu:
Problemy mobbingu i bullyngu uczniowskiego w placówce oświatowej.
Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna przemocy szkolnej.
- Adresaci:
Nauczyciele i wychowawcy na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 
- Zakres szkolenia:
• Mobbing i bullying – podstawowe ustalenia pedeutologiczne
• Skala i koszty pedagogiczne Mobbingu i bullyingu
• Czynniki sprzyjające przemocy psychologicznej
• Społeczne, prawne i pedagogiczne sposoby walki z mobbingiem
 
- Czas trwania:
5
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 100 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.