. Nazwa Kursu:
Podstawy obsługi komputera z wykorzystaniem internetu
- Treści programowe :
• System operacyjny Windows – podstawy.
• Edytor tekstu Microsoft Word – podstawy.
• Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel – podstawy.
• Internet – poczta – e-mail, usługi www.
 
- Czas trwania:
40
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 350 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.
Wzór zaświadczenia określa Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1533)