. Nazwa Kursu:
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- Cel kursu :
Celem kursu jest uzyskanie przez słuchaczy wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania zawodu.
 
- Program:

Program kursu obejmuje 4 moduły (tj. 80 godz.) w tym

• Podstawy metodyki kształcenia praktycznego.
• Podstawy psychologii.
• Podstawy pedagogiki .
• Praktyka metodyczna.

 
- Czas trwania:
80
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa

- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 300 zł na konto.

- • Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konta:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez Komisją Egzaminacyjną. Słuchacze otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe .