. Nazwa Kursu:
Opiekuńczo - wychowawcza interwencja specjalistyczna wobec dziecka w kryzysie we współczesnej szkole
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Kryzys i jego elementy
• Psychologiczne teorie kryzysu
• Zasady interwencji kryzysowej
• Interwencja kryzysowa w szkole
• Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy
• Interwencja kryzysowa w sytuacji około rozwodowej
• Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby i śmierci – uczeń w żałobie
• Interwencja kryzysowa w sytuacji wykorzystania seksualnego
• Interwencja kryzysowa w sytuacji myśli i czynów samobójczych
• Analiza doświadczeń innych sytuacji kryzysowych uczestników szkolenia
 
- Czas trwania:
10
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 130 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.