. Nazwa Kursu:
Odważnym komunikatem w agresję i przemoc
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Rola sprawcy, rola ofiary.
• Mechanizm przemocy.
• Jak rozmawiać ze sprawca przemocy za pomocą odważnej komunikacji.
• Jak rozmawiać z ofiarą przemocy za pomocą odważnej komunikacji.
• Manipulacje sprawcy.
• Ćwiczenia praktyczne.
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.