. Nazwa Kursu:
Ocenianie szkolne w świetle reformy edukacji
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• pedagogiczny wymiar oceniania
• struktura procesu oceniania
• praca badawcza nauczyciela w obszarze diagnostyki edukacyjnej
 
- Czas trwania:
6
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 110 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.