. Nazwa Kursu:
Norma czy Problem?
Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami w sferze seksualnejI
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Identyfikacja i rozumienie zachowań seksualnych dzieci i młodzieży
• Kryteria i normy seksuologiczne dzieci i młodzieży
• Ekspresje seksualne okresu dzieciństwa i w okresie dojrzewania
• Jak reagować na zachowania rozwoju seksualnego
• Dziecko z podejrzeniem wykorzystania seksualnego w szkole
 
- Warunki uczestnictwa w kursie:
• Ukończone 18 lat,
• Minimalnie średnie wykształcenie
 
- Czas trwania:
6
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 110 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.