. Nazwa Kursu:
Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci - czyli prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć
- Adresaci:
Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także wszystkie zainteresowane osoby.
 
- Zakres szkolenia:
• Co oznacza pojęcie "Dziecko z zespołem ADHD".
• Klasyfikacje diagnostyczne.
• „Trudne prawdy” związane z pracą z dzieckiem nadpobudliwym.
• Etapy skutecznego wydawania poleceń.
• Zasady w kontakcie z dzieckiem ADHD.
• Metody pracy z dzieckiem ADHD:
- indywidualnej,
- na tle grupy.
 
- Czas trwania:
10
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.