. Nazwa Kursu:
Multimedia w pracy nauczyciela i szkoły
- Treści programowe :
• Co to są multimedia.
• Programy multimedialne.
• Edukacyjne programy multimedialne.
• EduROMy.
• Wortale.
• LearningPanel – fabryka lekcji.
• StmGENERATOR.
• Nowoczesne narzędzia edukacyjne:
- tablice interaktywne,
- mobilne tablice interaktywne,
- piloty interaktywne,
- tablety,
- tablety mobilne,
- wizualizery.
• Korzyści stosowania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych:
- dla ucznia,
- dla nauczyciela,
- dla szkoły.
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.