. Nazwa Kursu:
Mediacje, negocjacje szkolne - jako metoda pracy z trudnym uczniem, rodzicem we współczesnej szkole
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Konflikty szkolne i sposoby radzenia sobie z nimi
• Nauczyciel mediator
• Umiejętności mediacyjne nauczyciela
• Typy mediacji : rówieśnicze, z uczniami, rodzicami
• Fazy mediacji
• Zasady prowadzenia skutecznej mediacji na terenie szkoły
• Dokumentacja mediacji szkolnej
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.