. Nazwa Kursu:
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- Adresaci - kurs kierowany jest do:
• Państwowej Straży Pożarnej
• Ochotniczych Straży Pożarnych
• Zakładowych Straży Pożarnych
• jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej
• jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem
• Policji
• Wojska Polskiego
• Straży Granicznej
 
- Podstawa prawna :
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:

• Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r.)
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z 19 marca 2007 r. (DZ.U. 2007 r. nr 60 poz. 408)
• Akredytacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (decyzja WBZK.V.A.5212.D-K/5/2008 z dnia 02.09.2008)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje tytuł "Ratownika"

 
- Zakres szkolenie:
• organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
• bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
• zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
• elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe
• poszkodowany nieprzytomny
• resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
• defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
• wstrząs
• inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
• urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn
• urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
• taktyka działań ratowniczych - zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
• ewakuacja ze strefy zagrożenia
• udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
• psychiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
• zajęcia do dyspozycji prowadzących
 
- Sposób zaliczenia:
Egzamin składający się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego, z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.
 
- Czas trwania:
66
godzin(/y) (25 godzin - wykład, 41 godzin - ćwiczenia)
- Całkowity koszt kursu:   Płatność rozkładamy na raty.
 
- Wymagane dokumenty:
- • Wniosek

- • Oświadczenie zainteresowanego, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zadań ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy,

- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 300 zł na konto:

 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu RATOWNIKA, które zgodnie z rozporządzeniem MZ ważne jest przez trzy lata.