. Nazwa Kursu:
Konstruowanie autorskich programów nauczania w aspekcie założeń reformy edukacji
- Adresaci:
Zainteresowani nauczyciele.
 
- Zakres szkolenia:
• Przepisy prawne i założenia reformy dotyczące autonomii programów nauczania.
• Szczegółowa analiza pedagogiczna wymagań programowych.
• Prace planistyczne i wstępne projekty programów nauczania.
• Ewaluacja programu.
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.