. Nazwa Kursuu:
Komunikacja odważna w pracy z trudnym uczniem
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Agresja jako zachowanie wyuczone.
• Komunikaty agresywne.
• Pozycje życiowe a odpowiadające im zachowania.
• Praktyczne ćwiczenia odważnej komunikacji.
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konta:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu doskonalącego.