. Nazwa Kursu:
Gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona I i II stopień
- Adresaci:
Kurs przeznaczony jest dla studentów, nauczycieli i rodziców, terapeutów, pedagogów i psychologów.
 
- Zakres szkolenia:
• Techniki kinezjologiczne, skuteczne w samodoskonaleniu się, w pracy, nauce, sporcie, działalności artystycznej, które dają komfort w uczeniu się, pomagają w łagodzeniu stresów, rozwijają myślenie, pamięć i wyobraźnię.
• Proponowane techniki i procedury motosensoryczne i psychosomatyczne są pomocne w rozwoju ruchowym, emocjonalnym i intelektualnym, aktywizują naturalne mechanizmy integracji umysł - ciało.
 
- Czas trwania:
32
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 460 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konta:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Absolwenci kursu otrzymają Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów, uprawniające do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).