. Nazwa Kursu:
Ewaluacja wewnętrzna w szkole
- Cel kursu:
Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę z zakresu metodologii ewaluacji wewnętrznej oraz umiejętności tworzenia narzędzi i interpretacji wyników ewaluacji.
 
- Zakres szkolenia:
• Ewaluacja jako element nadzoru pedagogicznego.
• Ewaluacja jako zasadniczy element poprawiania jakości pracy szkoły.
• Obszary pracy szkoły podlegające ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
• Rodzaje ewaluacji.
• Zasady budowania narzędzi do ewaluacji wewnętrznej.
• Budowa przykładowych narzędzi do ewaluacji.
• Projektowanie ewaluacji wewnętrznej.
• Analiza i interpretacja wyników ewaluacji.
• Sporządzenie raportu z przeprowadzonej ewaluacji.
• Rekomendacje wynikające z przeprowadzonej ewaluacji.
 
- Czas trwania:
15
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 220 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.