. Nazwa Kursu:
Animator origami
- Adresaci:
Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele klas I-III, wychowawcy świetlicy, wychowawcy domów kultury, domów dziecka, studenci oraz wszystkie zainteresowane osoby.
 
- Zakres szkolenia:
• Podstawowe założenia, ich nazwy, znaki i symbole w graficznych schematach papierowych modeli.
• Sztuka origami jako twórcza i inspirująca metoda na różnych etapach rozwoju dziecka.
• Zastosowanie umiejętności składania papieru w zabawie i terapii.
 
- Czas trwania:
40
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 350 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konta:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli. Podstawa prawna Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1533)