. Nazwa Kursu:
Kurs adaptacyjny dla kandydatów na ANIMATORA KULTURY
- Adresaci:
Kurs skierowany jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i chcą nabyć umiejętności do pracy w ośrodkach kultury.
 
- Zakres szkolenia:
• Teoretyczne podstawy pracy kulturalno - oświatowej.
• Pedagogika i psychologia w pracy animatora kultury.
• Wychowanie fizyczne w obszarze oddziaływań animatora kultury.
• Podstawy sztuki w animatorskiej działalności muzycznej.
• Formy rytmiczno - taneczne z metodyką.
• Szachy z metodyką.
• Plastyka z metodyką.
• Origami.
 
- Czas trwania:
88
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 300 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konta:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu dla kandydatów na animatora kultury. Wzór zaświadczenia określa Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1533)