Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik rachunkowości – symbol 431103 –

K.1 A.36 ,,Prowadzenie rachunkowości” - semestr I  -  rok szkolny 2018/2019 r.

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

15.09

S

16.09

N

29.09

S

30.09

N

6.10

S

7.10

N

17.11

S

18.11

N

24.11

S

25.11

N

08.12

S

09.12

N

15.12

S

16.12

N

12.01

S

13.01

N

26.01

S

27.01

N

1

8,00-8,45

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

DG

BR

DG

BR

BR

BR

PP

BR

2

8,45-9,30

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

DG

BR

DG

BR

BR

BR

PP

BR

3

9,40-10,25

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

DG

BR

DG

BR

BR

BR

PP

BR

4

10,25-11,10

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

DG

BR

DG

BR

BR

BR

PP

BR

5

11,15-12,00

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

DG

BR

DG

BR

BR

BR

PP

BR

6

12,05-12,50

RF

BR

RF

BR

RF

BR

RF

BR

BR

BR

DG

 

PP

BR

BR

BR

PP

PP

7

12,50-13,35

RF

BR

RF

BR

RF

BR

RF

BR

BR

BR

DG

 

PP

BR

BR

BR

PP

PP

8

13,40-14,25

RF

BR

RF

BR

RF

BR

RF

BR

BR

BR

DG

 

PP

BR

BR

BR

PP

PP

9

14,25-15,10

RF

BR

RF

BR

RF

BR

RF

BR

BR

BR

DG

 

PP

BR

BR

BR

PP

PP

10

15,15-16,00

RF

BR

RF

BR

RF

BR

RF

BR

BR

BR

DG

 

PP

BR

BR

BR

PP

PP

 

RAZEM

 

RF-10

RF-5

BR-5

RF-10

RF-5

BR - 5

RF-10

BR-5

RF-05

RF-10h

RF-5

BR - 5

 

BR-10

BR-5

 

DG-10

BR-5

 

DG-5 PP-5

BR-10

 

BR – 10 h

BR-10

 

PP-10

 

BR –5h PP-5

 

Legenda:

Zajęcia edukacyjne:

RF – rachunkowość finansowa – 60 h – mgr Ewa Adamczak

BR – biuro rachunkowe – 80h  – mgr  Ewa Adamczak  sala komputerowa

DG – działalność gospodarcza w branży ekonomicznej – 15h – mgr Violetta Witkowska

PP – podstawy przedsiębiorczości – 20h - Violetta Witkowska

Razem godzin w semestrze drugim 175 h

 

 

 

Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik rachunkowości – symbol 431103 –

semestr III  -  rok szkolny 2018/2019 r.

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

15.09

S

16.09

N

22.09

S

23.09

N

27.10

S

28.10

N

17.11

S

18.11

N

24.11

S

25.11

N

8.12

S

9.12

N

15.12

S

16.12

N

13.01

S

19.01

S

26.01

S

27.01

N

1

8,00-8,45

WP

BWP

WP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

2

8,45-9,30

WP

BWP

WP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

3

9,40-10,25

WP

BWP

WP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

4

10,25-11,10

WP

BWP

WP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

5

11,15-12,00

WP

BWP

WP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

6

12,05-12,50

WP

BWP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

7

12,50-13,35

WP

BWP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

8

13,40-14,25

WP

BWP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

9

14,25-15,10

WP

BWP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

10

15,15-16,00

WP

BWP

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

JO

BWP

JO

DB

RAZEM

 

Legenda:

Zajęcia edukacyjne:

WP – wynagrodzenia i podatki – 65 h (w semestrze - IV 70h) – Ilona Jankowska

BWP – biuro wynagrodzeń i podatków  – 70h (w semestrze - IV 85h) –– Ilona Jankowska - sala komputerowa

DB – dokumentacja biurowa – 10h (w semestrze IV– 30h) - mgr Beata Chęcińska - Kopeć– sala komputerowa

JO – Język angielski w rachunkowości – 20h – mgr Iwona Czerwińska

Razem godzin w semestrze drugim 165 h