Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik administracji – symbol 334306 –

semestr I  -  rok szkolny 2019/2020 r.

 

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

14.09

S

15.09

N

28.09

S

29.09

N

12.10

S

13.10

N

26.10

S

27.10

N

9.11

S

10.11

N

23.11

S

24.11

N

7.12

S

8.12

N

21.12

S

22.12

N

11.01

S

12.01

N

1

8,00-8,45

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

2

8,45-9,30

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

3

9,40-10,25

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

4

10,25-11,10

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

5

11,15-12,00

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

6

12,05-12,50

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

7

12,50-13,35

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

8

13,40-14,25

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

9

14,25-15,10

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

10

15,15-16,00

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

11

16,00-16,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

 

Zajęcia edukacyjne:

PP- Podstawy przedsiębiorczości – 10 h – Violetta Witkowska

BiHPwA – Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji – 20 h – Paweł Sankowski

EPFP - Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw – 30 h – Paweł Sankowski

OPB - Organizacja pracy biurowej – 30 h – Paweł Sankowski

PPA - Podstawy prawa administracyjnego – 30 h – Magdalena Kwiecień

PPP - Podstawy praca pracy – 30h Paweł Sankowski 

PPB - Pracownia pracy biurowej – 25 h – Paweł Sankowski

 

Razem godzin w semestrze drugim 175 h

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik rachunkowości – symbol 431103 –

semestr III  -  rok szkolny 2019/20120 r.

 

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

21.09

S

22.09

N

12.10

S

13.10

N

26.10

S

27.10

N

09.11

S

10.11

N

23.11

S

24.11

N

7.12

S

8.12

N

21.12

S

22.12

N

11.01

S

12.01

N

25.01

S

26.01

N

1

8,00-8,45

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

2

8,45-9,30

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

3

9,40-10,25

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

4

10,25-11,10

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

5

11,15-12,00

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

6

12,05-12,50

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

7

12,50-13,35

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

8

13,40-14,25

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

9

14,25-15,10

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

10

15,15-16,00

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

Legenda:

 

Zajęcia edukacyjne:

WP – wynagrodzenia i podatki – 65 h – Ilona Jankowska

BWP – biuro wynagrodzeń i podatków  – 70h –– Ilona Jankowska - sala komputerowa

DB – dokumentacja biurowa – 20h - mgr Beata Chęcińska - Kopeć– sala komputerowa

JO – Język angielski w rachunkowości – 20h – mgr Iwona Czerwińska

 

Razem godzin w semestrze drugim 175 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik BHP – symbol 325509 

semestr I  -  rok szkolny 2019/2020 r.

 

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

14.09

S

15.09

N

28.09

S

29.09

N

12.10

S

13.10

N

26.10

S

27.10

N

09.11

S

10.11

N

23.11

S

24.11

N

07.12

S

08.12

N

21.12

S

22.12

N

11.01

S

12.01

N

25.01

S

26.01

N

1

8,00-8,45

TBP

ERG

 

 

PPP

ERG

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ERG

ERG

PPP

ERG

ZAG

TBP

ZAG

ERG

PPP

2

8,45-9,30

TBP

ERG

 

 

PPP

ERG

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ERG

ERG

PPP

ERG

ZAG

TBP

ZAG

ERG

PPP

3

9,40-10,25

TBP

ERG

 

 

PPP

ERG

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ERG

ERG

PPP

ERG

ZAG

TBP

ZAG

ERG

PPP

4

10,25-11,10

TBP

ERG

 

 

PPP

ERG

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ERG

ERG

PPP

ERG

ZAG

TBP

ZAG

ERG

PPP

5

11,15-12,00

TBP

ERG

 

 

ZSB

ERG

ZSB

ZSB

ZSB

ZSB

TBP

ERG

ERG

ZAG

ERG

ZSB

TBP

ZAG

ERG

ZAG

6

12,05-12,50

PPP

ZAG

 

 

ZSB

TBP

ZSB

ERG

ERG

ZSB

PPP

ZAG

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ERG

ZSB

TBP

ZSB

7

12,50-13,35

PPP

ZAG

 

 

ZSB

TBP

ZSB

ERG

ERG

ZSB

PPP

ZAG

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ERG

ZSB

TBP

ZSB

8

13,40-14,25

PPP

ZAG

 

 

ZSB

TBP

ZSB

ERG

ERG

ZSB

PPP

ZAG

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ERG

ZSB

TBP

ZSB

9

14,25-15,10

PPP

ZAG

 

 

ZSB

TBP

ZSB

ERG

ERG

ZSB

PPP

ZAG

TBP

 

TBP

ZSB

ERG

ZSB

TBP

ZSB

10

15,15-16,00

TBP

TBP

 

 

TBP

TBP

TBP

ERG

ERG

 

TBP

 

TBP

 

TBP

 

ERG

ZSB

TBP

ZSB

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

 

Zajęcia edukacyjne:

TBP – Techniczne bezpieczeństwo pracy – 40 h

ERG - Ergonomia w procesie pracy – 45 h

PPP – Podstawy prawa pracy – 20 h

ZAG – Zagrożenia w środowisku pracy  – 30 h

ZSB – Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy – 40 h

 

Łącznie godzin: 175 h

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik BHP – symbol 325509 

semestr II  -  rok szkolny 2019/2020 r.

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

08.02

S

09.02

N

22.02

S

23.02

N

07.03

S

08.03

N

21.03

S

22.03

N

04.04

S

05.04

N

18.04

S

19.04

N

09.05

S

10.05

N

23.05

S

24.05

N

06.06

S

07.06

N

20.06

S

21.06

N

1

8,00-8,45

TBP

ORZ

ZAG

ORZ

PPP

ORZ

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ORZ

ORZ

PPP

ORZ

ZAG

TBP

ZAG

 

 

2

8,45-9,30

TBP

ORZ

ZAG

ORZ

PPP

ORZ

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ORZ

ORZ

PPP

ORZ

ZAG

TBP

ZAG

 

 

3

9,40-10,25

TBP

ORZ

ZAG

ORZ

PPP

ORZ

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ORZ

ORZ

PPP

ORZ

ZAG

TBP

ZAG

 

 

4

10,25-11,10

TBP

ORZ

ZAG

ORZ

PPP

ORZ

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ORZ

ORZ

PPP

ORZ

ZAG

TBP

ZAG

 

 

5

11,15-12,00

TBP

ORZ

ZAG

ORZ

PPP

ORZ

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ORZ

ORZ

PPP

ORZ

ZSB

TBP

ZAG

 

 

6

12,05-12,50

PPP

ZAG

ORZ

ZAG

ZSB

TBP

ZSB

 

ORZ

ZSB

PPP

ZSB

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ORZ

ZSB

 

 

7

12,50-13,35

PPP

ZAG

ORZ

ZAG

ZSB

TBP

ZSB

 

ORZ

ZSB

PPP

ZSB

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ORZ

ZSB

 

 

8

13,40-14,25

PPP

ZAG

ORZ

ZAG

ZSB

TBP

ZSB

 

ORZ

ZSB

PPP

ZSB

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ORZ

ZSB

 

 

9

14,25-15,10

PPP

ZAG

ORZ

ZAG

ZSB

TBP

ZSB

 

ORZ

ZSB

PPP

ZSB

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ORZ

ZSB

 

 

10

15,15-16,00

 PPP

ZAG

ORZ

ZAG

ZSB

TBP

ZSB

 

ORZ

ZSB

PPP

ZSB

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ORZ

ZSB

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

Zajęcia edukacyjne:

TBP – Techniczne bezpieczeństwo pracy – 30 h

PPP – Podstawy prawa pracy – 20 h

ZAG – Zagrożenia w środowisku pracy  – 40 h

ORZ – Ocena ryzyka zawodowego – 45 h

ZSB – Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy – 40 h

 

Łącznie godzin: 175 h

 

 

 

Egzaminy;

Techniczne bezpieczeństwo pracy – ustny

Podstawy prawa pracy – ustny

Zagrożenia w środowisku pracy  – ustny i pisemny

Ocena ryzyka zawodowego – ustny i pisemny

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy – ustny i pisemny

 

 

 

Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik administracji – symbol 334306 –

semestr II  -  rok szkolny 2019/2020 r.

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

08.02

S

09.02

N

22.02

S

23.02

N

07.03

S

08.03

N

21.03

S

22.03

N

04.04

S

05.04

N

18.04

S

19.04

N

09.05

S

10.05

N

23.05

S

24.05

N

06.06

S

07.06

N

1

8,00-8,45

PPC

PPP

PPC

PPB

PPC

PPA

PPC

PP

PPA

PPA

PPC

PPP

PPA

PPB

PPC

PWA

PPA

PPB

2

8,45-9,30

PPC

PPP

PPC

PPB

PPC

PPA

PPC

PP

PPA

PPA

PPC

PPP

PPA

PPB

PPC

PWA

PPA

PPB

3

9,40-10,25

PPC

PPP

PPC

PPB

PPC

PPA

PPC

PP

PPA

PPA

PPC

PPP

PPA

PPB

PPC

PWA

PPA

PPB

4

10,25-11,10

PPC

PPP

PPC

PPB

PPC

PPA

PPC

PP

PPA

PPA

PPC

PPP

PPA

PPB

PPC

PWA

PPA

PPB

5

11,15-12,00

PPC

PPP

PPC

PPB

PPC

PPA

PPC

PP

PPA

PPA

PPC

PPP

PPA

PPB

PPC

PWA

PPA

PPB

6

12,05-12,50

PPA

PPB

PPA

PWA

PWA

PPP

PPA

PP

PPA

PPP

PPA

PPB

PPP

PWA

PWA

PWA

PPP

 

7

12,50-13,35

PPA

PPB

PPA

PWA

PWA

PPP

PPA

PP

PPA

PPP

PPA

PPB

PPP

PWA

PWA

PWA

PPP

 

8

13,40-14,25

PPA

PPB

PPA

PWA

PWA

PPP

PPA

PP

PPA

PPP

PPA

PPB

PPP

PWA

PWA

PWA

PPP

 

9

14,25-15,10

PPA

PPB

PPA

PWA

PWA

PPP

PPA

PP

PPA

PPP

PPA

PPB

PPP

PWA

PWA

PWA

PPP

 

10

15,15-16,00

PPA

PPB

PPA

PWA

PWA

PPP

PPA

PP

PPA

PPP

PPA

PPB

PPP

PWA

PWA

PWA

PPP

 

11

16,00-16,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

Zajęcia edukacyjne:

PP- Podstawy przedsiębiorczości – 10 h – Violetta Witkowska

PPA - Podstawy prawa administracyjnego – 50 h – Paweł Sankowski

PPC - Podstawy prawa cywilnego – 30h Paweł Sankowski 

PPP - Podstawy prawa pracy – 30h Paweł Sankowski 

PPB - Pracownia pracy biurowej – 25 h – Paweł Sankowski

PWA – Postępowanie w administracji – 30 h – Paweł Sankowski

Razem godzin w semestrze drugim 175 h

 

 

 

 

Egzaminy:

PP- Podstawy przedsiębiorczości – ustny

Podstawy prawa administracyjnego – pisemny, ustny

Podstawy prawa cywilnego – ustny

Podstawy prawa pracy – pisemny, ustny

Pracownia pracy biurowej – ustny

Postępowanie w administracji – pisemny, ustny

 

 

 

Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik rachunkowości – symbol 431103 –

semestr IV  -  rok szkolny 2019/2020 r.

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

8.02

S

9.02

N

22.02

S

23.02

N

7.03

S

8.03

N

21.03

S

22.03

N

4.04

S

5.04

N

18.04

S

19.04

N

9.05

10.05

23.05

S

24.05

N

06.06

S

07.06

N

1

8,00-8,45

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

BWP

WP

2

8,45-9,30

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

BWP

WP

3

9,40-10,25

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

BWP

WP

4

10,25-11,10

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

BWP

WP

5

11,15-12,00

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

BWP

WP

6

12,05-12,50

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

BWP

WP

7

12,50-13,35

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

WP

WP

8

13,40-14,25

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

WP

WP

9

14,25-15,10

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

WP

WP

10

15,15-16,00

DB

WP

DB

WP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

BWP

BWP

WP

WP

11

16,00-16,45

 

 

 

 

BWP

BWP

 

BWP

BWP

BWP

 

BWP

 

BWP

BWP

BWP

WP

 

 

RAZEM

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

Zajęcia edukacyjne:

WP – wynagrodzenia i podatki – 85 h– Ilona Jankowska

BWP – biuro wynagrodzeń i podatków  – 85h –– Ilona Jankowska - sala komputerowa

DB – dokumentacja biurowa – 20h  - mgr Beata Chęcińska Kopeć– sala komputerowa

Razem godzin w semestrze drugim 190 h