Terminarz zjazdów dla Szkół Policealnych  semestr zimowy na rok szkolny 2017/2018

 

technik rachunkowości –

- semestr I  -  rok szkolny 2017/2018 r.

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

16.09

S

17.09

N

30.09

S

01.10

N

14.10

S

15.10

N

28.10

S

29.10

N

18.11

S

19.11

N

09.12

S

10.12

N

20.01

S

21.01

N

27.01

S

28.01

N

3.02

S

4.02

N

1

8,00-8,45

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

2

8,45-9,30

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

3

9,35-10,20

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

4

10,20-11,05

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

5

11,20-12,05

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

6

12,05-12,50

RF

PP

RF

PP

RF

PP

RF

PP

BR

DG

BR

DG

BR

DG

BR

-

BR

BR

7

12,55-13,40

RF

PP

RF

PP

RF

PP

RF

PP

BR

DG

BR

DG

BR

DG

BR

-

BR

BR

8

13,40-14,25

RF

PP

RF

PP

RF

PP

RF

PP

BR

DG

BR

DG

BR

DG

BR

-

BR

BR

9

14,25-15,10

RF

PP

RF

PP

RF

PP

RF

PP

BR

DG

BR

DG

BR

DG

BR

-

BR

BR

10

15,10-16,05

RF

PP

RF

PP

RF

PP

RF

PP

BR

DG

BR

DG

BR

DG

BR

-

BR

BR

 

RAZEM

 

RF-10

PP-5

RF-05

RF-10

PP-5

RF-05

RF-10

PP-5

RF-05

RF-10h

RF-5

PP-5

BR-10

BR-5

DG-5

BR –10h

BR-5

DG-5

BR –10h

BR-5

DG-5

BR –10h

BR-5

BR-10

BR-10

Legenda:

Zajęcia edukacyjne:

RF – rachunkowość finansowa – 60 h – mgr Ewa Adamczak

BR – biuro rachunkowe – 80h  – mgr  Ewa Adamczak  sala komputerowa

DG – działalność gospodarcza w branży ekonomicznej – 15h – mgr Violetta Witkowska

PP – podstawy przedsiębiorczości – 20h - Violetta Witkowska

Razem godzin w semestrze drugim 175 h

 

technik rachunkowości –

semestr III  -  rok szkolny 2017/2018 r.

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

02.09

S

03.09

N

16.09

S

17.09

N

30.09

S

01.10

N

14.10

S

15.10

N

28.10

S

29.10

N

18.11

S

19.11

N

25.11

S

26.11

N

09.12

S

10.12

N

13.01

S

14.01

N

27.01

S

28.01

N

1

8,00-8,45

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

WP

BWP

WP

 

2

8,45-9,30

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

WP

BWP

WP

 

3

9,35-10,20

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

WP

BWP

WP

 

4

10,20-11,05

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

WP

BWP

WP

 

5

11,20-12,05

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

WP

BWP

WP

 

6

12,05-12,50

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

BWP

 

WP

 

7

12,55-13,40

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

BWP

 

WP

 

8

13,40-14,25

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

BWP

 

WP

 

9

14,25-15,10

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

BWP

 

WP

 

10

15,10-16,05

WP

BWP

JO

DB

BWP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

 

DB

JO

BWP

 

WP

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

Zajęcia edukacyjne:

WP – wynagrodzenia i podatki – 65 h (w semestrze - IV 70h) – Ilona Jankowska

BWP – biuro wynagrodzeń i podatków  – 70h (w semestrze - IV 85h) –– Ilona Jankowska - sala komputerowa

DB – dokumentacja biurowa – 20h (w semestrze IV– 20h) - mgr Beata Chęcińska Kopeć– sala komputerowa

JO – Język angielski w rachunkowości – 20h – mgr Iwona Nazarska Czerwińska

Razem godzin w semestrze drugim 175 h

 

 

 

 

Informatyka

 

 

Harmonogram zjazdów dla Informatyki 2017/2018

 

1    16/17 września

2.   30 września/ 1 październik

3    14/15 październik

4.    28/29 październik

5.   25/26 listopad

6.   02/03 grudnia

     7.   09/10 grudnia

      8.   13/14 stycznia

     9.  20/21 stycznia

 

 

 

                       Policealne Studium Informatyczne TWP rok II

 

 

Lp.

Godzina

16 wrzesień 2017

Sala

Godziny

17 wrzesień 2017

Sala

1

830 ÷ 1000

Sieci komputerowe

Sala 12

MJ

830 ÷ 1000

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

2

1010 ÷ 1140

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

1030 ÷ 1215

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

3

1150 ÷ 1320

Systemy baz danych

Sala 22

KT

1150 ÷ 1320

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

4

1330 ÷ 1500

Systemy baz danych

Sala 22

KT

1330 ÷ 1500

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

5

1505 ÷ 1645

Systemy baz danych

Sala 22

KT

1505 ÷ 1645

 

 

  

Godzina

30 wrzesień 2017

Sala

Godziny

1  października 2017

Sala

1

830 ÷ 1000

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

830 ÷ 1000

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

EAJ

2

1010 ÷ 1140

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

1030 ÷ 1215

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

EAJ

3

1150 ÷ 1320

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

1150 ÷ 1320

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

4

1330 ÷ 1500

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

1330 ÷ 1500

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

5

1505 ÷ 1645

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

1505 ÷ 1645

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ


Lp.

Godzina

30 wrzesień 2017

Sala

Godziny

1  października 2017

Sala

1

830 ÷ 1000

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

830 ÷ 1000

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

EAJ

2

1010 ÷ 1140

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

1030 ÷ 1215

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

EAJ

3

1150 ÷ 1320

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

1150 ÷ 1320

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

4

1330 ÷ 1500

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

1330 ÷ 1500

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

5

1505 ÷ 1645

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

1505 ÷ 1645

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ
 

Lp.

Godzina

14 października 2017

Sala

Godziny

15  października 2017

Sala

1

830 ÷ 1000

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

830 ÷ 1000

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

2

1010 ÷ 1140

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

1030 ÷ 1215

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

3

1150 ÷ 1320

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

1150 ÷ 1320

Systemy baz danych

Sala 12

KT

4

1330 ÷ 1500

Systemy baz danych

Sala 12

KT

1330 ÷ 1500

Systemy baz danych

Sala 12

KT

5

1505 ÷ 1645

Systemy baz danych

Sala 12

KT

1505 ÷ 1645

Administracja bazami danych

Sala 12

KT

 

 Lp.

Godzina

28 października 2017

Sala

Godziny

29  października 2017

Sala

1

830 ÷ 1000

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

830 ÷ 1000

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

EAJ

2

1010 ÷ 1140

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

1030 ÷ 1215

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

EAJ

3

1150 ÷ 1320

Witryny i aplikacje internetowe

Sala 12

AJ

1150 ÷ 1320

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

4

1330 ÷ 1500

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

1330 ÷ 1500

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

5

1505 ÷ 1645

Sieci komputerowe

Sala 22

MJ

1505 ÷ 1645

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

 

 

 

Lp.

Godzina

25 listopad 2017

Sala

Godziny

26 listopad 2017

Sala

1

830 ÷ 1000

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

830 ÷ 1000

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

EAJ

2

1010 ÷ 1140

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

1030 ÷ 1215

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

EAJ

3

1150 ÷ 1320

Systemy baz danych

Sala 12

KT

1150 ÷ 1320

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

EAJ

4

1330 ÷ 1500

Systemy baz danych

Sala 12

KT

1330 ÷ 1500

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

5

1505 ÷ 1645

Systemy baz danych

Egzamin

Sala 12

KT

1505 ÷ 1645

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Godzina

2 grudzień 2017

Sala

Godziny

3 grudzień 2017

Sala

1

830 ÷ 1000

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

830 ÷ 1000

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

2

1010 ÷ 1140

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Sala 22

MJ

1030 ÷ 1215

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Egzamin

Sala 22

MJ

3

1150 ÷ 1320

Administracja bazami danych

Sala 12

KT

1150 ÷ 1320

Administracja bazami danych

Sala 12

KT

4

1330 ÷ 1500

Administracja bazami danych

Sala 12

KT

1330 ÷ 1500

Administracja bazami danych

Sala 12

KT

5

1505 ÷ 1645

Witryny i aplikacje internetowe

Egzamin

Sala 12

AJ

1505 ÷ 1645

Administracja bazami danych

Sala 12

KT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Godzina

9 grudzień 2017

Sala

Godziny

10 grudzień 2017

Sala

1

830 ÷ 1000

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

MJ

830 ÷ 1000

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

MJ

2

1010 ÷ 1140

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

MJ

1030 ÷ 1215

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

MJ

3

1150 ÷ 1320

Administracja bazami danych

Sala 12

KT

1150 ÷ 1320

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Sala 22

MJ

4

1330 ÷ 1500

Administracja bazami danych

Egzamin

Sala 12

KT

1330 ÷ 1500

5

1505 ÷ 1645

1505 ÷ 1645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policealne Studium Informatyczne  TWP  rok II semestr III

II klasa

sobota

niedziela

13 styczeń 2018 r.

14 styczeń 2018 r.

1.

8.30-9.15

Programowanie aplikacji int M.J

 

2.

9.15-10.00

Programowanie aplikacji int M.J

 

3.

10.10-10.55

Programowanie aplikacji int M.J

Podstawy przedsiębiorczości V.W

4.

10.55-11.40

Programowanie aplikacji int M.J

Podstawy przedsiębiorczości V.W

5.

11.50-12.35

Programowanie aplikacji int M.J

Podstawy przedsiębiorczości V.W

6.

12.35-13.20

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Podstawy przedsiębiorczości V.W

7.

13.30-14.15

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

8.

14.15-15.00

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

9.

15.10-15.55

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

10.

15.55-16.40

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

11.

16.45-17.30

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Projektowanie i montaż MJ

12.

17.30-18.15

 

Projektowanie i montaż MJ

sobota

niedziela

20 styczeń 2018 r.

21 styczeń 2018 r.

1.

8.30-9.15

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

2.

9.15-10.00

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

3.

10.10-10.55

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

4.

10.55-11.40

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

5.

11.50-12.35

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

6.

12.35-13.20

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

7.

13.30-14.15

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

8.

14.15-15.00

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

9.

15.10-15.55

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

10.

15.55-16.40

Podstawy przedsiębiorczości V.W

Programowanie aplikacji int M.J

11.

16.45-17.30

Programowanie aplikacji int M.J