Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik administracji – symbol 334306 –

semestr I  -  rok szkolny 2019/2020 r.

 

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

14.09

S

15.09

N

28.09

S

29.09

N

12.10

S

13.10

N

26.10

S

27.10

N

9.11

S

10.11

N

23.11

S

24.11

N

7.12

S

8.12

N

21.12

S

22.12

N

11.01

S

12.01

N

1

8,00-8,45

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

2

8,45-9,30

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

3

9,40-10,25

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

4

10,25-11,10

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

5

11,15-12,00

PPP

PPP

OPB

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

PPB

EPFP

PPA

PPA

EPFP

PPA

PPA

EPFP

BiHPwA

BiHPwA

6

12,05-12,50

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

7

12,50-13,35

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

8

13,40-14,25

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

9

14,25-15,10

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

10

15,15-16,00

PPP

OPB

PPP

PPP

OPB

PPB

OPB

PPB

EPFP

EPFP

PPA

EPFP

PP

PPA

PP

BiHPwA

BiHPwA

 

11

16,00-16,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

 

Zajęcia edukacyjne:

PP- Podstawy przedsiębiorczości – 10 h – Violetta Witkowska

BiHPwA – Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji – 20 h – Paweł Sankowski

EPFP - Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw – 30 h – Paweł Sankowski

OPB - Organizacja pracy biurowej – 30 h – Paweł Sankowski

PPA - Podstawy prawa administracyjnego – 30 h – Magdalena Kwiecień

PPP - Podstawy praca pracy – 30h Paweł Sankowski 

PPB - Pracownia pracy biurowej – 25 h – Paweł Sankowski

 

Razem godzin w semestrze drugim 175 h

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik rachunkowości – symbol 431103 –

semestr III  -  rok szkolny 2019/20120 r.

 

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

21.09

S

22.09

N

12.10

S

13.10

N

26.10

S

27.10

N

09.11

S

10.11

N

23.11

S

24.11

N

7.12

S

8.12

N

21.12

S

22.12

N

11.01

S

12.01

N

25.01

S

26.01

N

1

8,00-8,45

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

2

8,45-9,30

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

3

9,40-10,25

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

4

10,25-11,10

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

5

11,15-12,00

WP

BWP

WP

BWP

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

6

12,05-12,50

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

7

12,50-13,35

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

8

13,40-14,25

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

9

14,25-15,10

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

10

15,15-16,00

WP

BWP

BWP

 

BWP

JO

JO

BWP

WP

BWP

WP

BWP

WP

WP

WP

DB

DB

BWP

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

Legenda:

 

Zajęcia edukacyjne:

WP – wynagrodzenia i podatki – 65 h – Ilona Jankowska

BWP – biuro wynagrodzeń i podatków  – 70h –– Ilona Jankowska - sala komputerowa

DB – dokumentacja biurowa – 20h - mgr Beata Chęcińska - Kopeć– sala komputerowa

JO – Język angielski w rachunkowości – 20h – mgr Iwona Czerwińska

 

Razem godzin w semestrze drugim 175 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej TWP w zawodzie technik BHP – symbol 325509 

semestr I  -  rok szkolny 2019/2020 r.

 

FREKWENCJA + NAUKA = KWALIFIKACJA = SUKCES

 

Lp

Godziny

zajęć edukacyjnych

Zjazd 1

 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

14.09

S

15.09

N

28.09

S

29.09

N

12.10

S

13.10

N

26.10

S

27.10

N

09.11

S

10.11

N

23.11

S

24.11

N

07.12

S

08.12

N

21.12

S

22.12

N

11.01

S

12.01

N

25.01

S

26.01

N

1

8,00-8,45

TBP

ERG

 

 

PPP

ERG

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ERG

ERG

PPP

ERG

ZAG

TBP

ZAG

ERG

PPP

2

8,45-9,30

TBP

ERG

 

 

PPP

ERG

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ERG

ERG

PPP

ERG

ZAG

TBP

ZAG

ERG

PPP

3

9,40-10,25

TBP

ERG

 

 

PPP

ERG

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ERG

ERG

PPP

ERG

ZAG

TBP

ZAG

ERG

PPP

4

10,25-11,10

TBP

ERG

 

 

PPP

ERG

ZAG

ZSB

ZSB

ZAG

TBP

ERG

ERG

PPP

ERG

ZAG

TBP

ZAG

ERG

PPP

5

11,15-12,00

TBP

ERG

 

 

ZSB

ERG

ZSB

ZSB

ZSB

ZSB

TBP

ERG

ERG

ZAG

ERG

ZSB

TBP

ZAG

ERG

ZAG

6

12,05-12,50

PPP

ZAG

 

 

ZSB

TBP

ZSB

ERG

ERG

ZSB

PPP

ZAG

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ERG

ZSB

TBP

ZSB

7

12,50-13,35

PPP

ZAG

 

 

ZSB

TBP

ZSB

ERG

ERG

ZSB

PPP

ZAG

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ERG

ZSB

TBP

ZSB

8

13,40-14,25

PPP

ZAG

 

 

ZSB

TBP

ZSB

ERG

ERG

ZSB

PPP

ZAG

TBP

ZAG

TBP

ZSB

ERG

ZSB

TBP

ZSB

9

14,25-15,10

PPP

ZAG

 

 

ZSB

TBP

ZSB

ERG

ERG

ZSB

PPP

ZAG

TBP

 

TBP

ZSB

ERG

ZSB

TBP

ZSB

10

15,15-16,00

TBP

TBP

 

 

TBP

TBP

TBP

ERG

ERG

 

TBP

 

TBP

 

TBP

 

ERG

ZSB

TBP

ZSB

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

 

Zajęcia edukacyjne:

TBP – Techniczne bezpieczeństwo pracy – 40 h

ERG - Ergonomia w procesie pracy – 45 h

PPP – Podstawy prawa pracy – 20 h

ZAG – Zagrożenia w środowisku pracy  – 30 h

ZSB – Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy – 40 h

 

Łącznie godzin: 175 h