Plan zajęć na rok szkolny 2018/2019

 

Godziny zajęć dydaktycznych

LO I klasa

LO II klasa

LO III klasa

 

 

 15 września

 

 16 września

 

 15 września

 

 16 września

 

 15 września

 

 16 września

1.   8,00-8,45

Historia

 

j. polski

j. angielski

Matematyka 

 

2.   8,45-9,30

Historia

 

j. polski

j. angielski

Matematyka

 

 3.  9,40-10,25

Historia

 

j. polski

j. angielski

Matematyka

 

 4. 10,25-11,10

Historia

 

j. polski

j. angielski

Matematyka

 

 5. 11,15-12,00

Historia

 

j. polski

j. angielski

Matematyka

 

 6. 12,05-12,50

j. angielski

j. angielski

Matematyka

 

j. polski

 

 7. 12,50-13,35

j. angielski

j. angielski

Matematyka

 

j. polski

 

 8.  13,40-14,25

j. angielski

j. angielski

Matematyka

 

j. polski 

 

 9.  14,25-15,10

j. angielski

j. angielski

Matematyka

 

j. polski

 

10.15,15-16,00

j. angielski

j. angielski

Matematyka

 

j. polski

 

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

29 września

 

30 września

 

29 września

 

30 września

 

29 września

 

30 września

1.   8,00-8,45

 

Matematyka

 

Geografia

 

2.   8,45-9,30

 

Matematyka

 

Geografia

 

 3.  9,40-10,25

 

Matematyka

 

Geografia

 

 4. 10,25-11,10

 

Matematyka

 

Geografia

 

 5. 11,15-12,00

 

Matematyka

 

Geografia

 

 6. 12,05-12,50

 

 

 

Matematyka

Geografia

 

 7. 12,50-13,35

 

 

Matematyka

Geografia

 

 8.  13,40-14,25

 

 

Matematyka

Geografia

 

 9.  14,25-15,10

 

 

Matematyka

Geografia

 

10.15,15-16,00

 

 

Matematyka

Geografia

 

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 październik

 

14 październik

 

13 październik

 

14 październik

 

13 październik

 

14 październik

1.   8,00-8,45

Geografia

Informatyka 

j. polski

Geografia

Matematyka

 

2.   8,45-9,30

Geografia

Informatyka

j. polski

Geografia

Matematyka

 

 3.  9,40-10,25

Geografia

Informatyka

j. polski

Geografia

Matematyka

 

 4. 10,25-11,10

Geografia

Informatyka

j. polski

Geografia

Matematyka

 

 5. 11,15-12,00

Geografia

Informatyka 

j. polski 

Geografia

Matematyka 

 

 6. 12,05-12,50

 

Historia

Matematyka

Geografia

j. polski

 

 7. 12,50-13,35

 

Historia

Matematyka

Geografia

j. polski

 

 8.  13,40-14,25

 

Historia

Matematyka

Geografia

j. polski

 

 9.  14,25-15,10

 

Historia

Matematyka

Geografia

j. polski

 

10.15,15-16,00

 

Historia

Matematyka 

Geografia

j. polski 

 

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

27 październik

 

28 październik

 

27 październik

 

28 październik

 

27 październik

 

28 październik

1.   8,00-8,45

j. polski

 

Biologia

 

Geografia

Biologia

2.   8,45-9,30

j. polski

 

Biologia

 

Geografia

Biologia

 3.  9,40-10,25

j. polski

 

Biologia

 

Geografia

Biologia

 4. 10,25-11,10

j. polski

 

Biologia

 

Geografia

Biologia

 5. 11,15-12,00

j. polski 

 

Biologia 

 

Geografia

Biologia

 6. 12,05-12,50

j. angielski

 

Biologia

 

Geografia

Biologia

 7. 12,50-13,35

j. angielski

 

Biologia

 

Geografia

Biologia 

 8.  13,40-14,25

j. angielski

 

Biologia

 

Geografia

Biologia

 9.  14,25-15,10

j. angielski

 

Biologia

 

Geografia

Biologia

10.15,15-16,00

j. angielski

 

 

 

Geografia

Biologia

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 listopada

 

18 listopada

 

17 listopada

 

18 listopada

 

17 listopada

 

18 listopada

1.   8,00-8,45

j. polski

j. angielski

j. angielski

Historia

j. polski

Biologia

2.   8,45-9,30

j. polski

j. angielski

j. angielski

Historia

j. polski

Biologia 

 3.  9,40-10,25

j. polski

j. angielski

j. angielski

Historia

j. polski

Biologia

 4. 10,25-11,10

j. polski

j. angielski

j. angielski

Historia

j. polski 

Biologia

 5. 11,15-12,00

j. polski 

j. angielski

j. angielski

Historia

j. polski

Biologia

 6. 12,05-12,50

Historia

j. polski

j. polski

Historia

j. angielski

Biologia

 7. 12,50-13,35

Historia

j. polski

j. polski

 

j. angielski

Biologia 

 8.  13,40-14,25

Historia

j. polski

j. polski

 

j. angielski

Biologia

 9.  14,25-15,10

Historia

j. polski

j. polski

 

j. angielski

Biologia

10.15,15-16,00

Historia

j. polski

j. polski 

 

j. angielski

Biologia 

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

24 listopada

 

25 listopada

 

24 listopada

 

25 listopada

 

24 listopada

 

25 listopada

1.   8,00-8,45

j. polski

Geografia

Matematyka

Biologia

Geografia

Matematyka

2.   8,45-9,30

j. polski

Geografia

Matematyka

Biologia

Geografia

Matematyka

 3.  9,40-10,25

j. polski

Geografia

Matematyka

Biologia

Geografia

Matematyka

 4. 10,25-11,10

j. polski 

Geografia

Matematyka

Biologia

Geografia

Matematyka

 5. 11,15-12,00

j. polski

Geografia

Matematyka 

Biologia 

Geografia

Matematyka

 6. 12,05-12,50

Matematyka

 

Biologia

Geografia

Geografia

Matematyka

 7. 12,50-13,35

Matematyka

 

Biologia

Geografia

Geografia

Matematyka

 8.  13,40-14,25

Matematyka

 

Biologia

Geografia

Geografia

Matematyka

 9.  14,25-15,10

Matematyka

 

Biologia

Geografia

Geografia

Matematyka

10.15,15-16,00

Matematyka 

 

Biologia 

Geografia

Geografia

Matematyka

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

Matematyka

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

 

 

1 grudnia

 

2 grudnia

 

1 grudnia

 

2 grudnia

 

1 grudnia

 

2 grudnia

1.   8,00-8,45

Historia

j. polski

j. angielski

 

Biologia

2.   8,45-9,30

Historia

j. polski 

j. angielski

 

Biologia

 3.  9,40-10,25

Historia

j. polski

j. angielski

 

Biologia 

 4. 10,25-11,10

Historia

 

j. polski 

j. angielski

 

Biologia

 5. 11,15-12,00

Historia

j. polski

j. angielski

 

Biologia

 6. 12,05-12,50

p. przedsieb.

p. przedsieb.

Biologia

j. angielski

j. polski

Historia

 7. 12,50-13,35

p. przedsieb.

p. przedsieb.

Biologia

j. angielski

j. polski 

Historia

 8.  13,40-14,25

p. przedsieb.

p. przedsieb.

Biologia

j. angielski

j. polski

Historia

 9.  14,25-15,10

p. przedsieb.

p. przedsieb.

Biologia

j. angielski

j. polski 

Historia

10.15,15-16,00

p. przedsieb.

p. przedsieb.

Biologia 

j. angielski

j. polski

Historia

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

15 grudnia

 

16 grudnia

 

15 grudnia

 

16 grudnia

 

15 grudnia

 

16 grudnia

1.   8,00-8,45

Matematyka

 

Biologia

Matematyka

Geografia

j. polski

2.   8,45-9,30

Matematyka

 

Biologia

Matematyka

Geografia

j. polski 

 3.  9,40-10,25

Matematyka

Informatyka 

Biologia

Geografia

Geografia

j. polski

 4. 10,25-11,10

Matematyka

Informatyka

Biologia 

Geografia

Geografia

j. polski 

 5. 11,15-12,00

Matematyka

Informatyka

Biologia

Geografia

Geografia

 

 6. 12,05-12,50

j. polski

Informatyka

Biologia

Geografia

Geografia

 

 7. 12,50-13,35

j. polski

Informatyka 

Biologia

Geografia

 

 

 8.  13,40-14,25

j. polski

Informatyka 

Biologia

Geografia

 

 

 9.  14,25-15,10

j. polski

Informatyka

Biologia 

Geografia

 

 

10.15,15-16,00

j. polski

Informatyka

 

Geografia

 

 

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 stycznia

 

13 stycznia

 

12 stycznia

 

13 stycznia

 

12 stycznia

 

13 stycznia

1.   8,00-8,45

j. polski

Matematyka

j. polski

Historia

Historia

j. angielski

2.   8,45-9,30

j. polski

Matematyka

j. polski 

Historia

Historia

j. angielski

 3.  9,40-10,25

j. polski

Matematyka

j. polski

Historia

Historia

j. angielski

 4. 10,25-11,10

j. polski

Matematyka

j. polski

Historia

Historia

j. angielski

 5. 11,15-12,00

j. polski

Matematyka 

j. polski

Historia

Historia

j. angielski

 6. 12,05-12,50

p. przedsieb.

p. przedsieb.

j. polski 

j. polski

Historia

j. angielski

 7. 12,50-13,35

p. przedsieb.

p. przedsieb.

j. polski

j. polski 

Historia

j. angielski

 8.  13,40-14,25

p. przedsieb.

p. przedsieb.

j. polski 

j. polski

 

j. angielski

 9.  14,25-15,10

p. przedsieb.

p. przedsieb.

j. polski

j. polski 

 

j. angielski

10.15,15-16,00

p. przedsieb.

p. przedsieb.

j. polski 

 

 

j. angielski

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

26 stycznia

 

27 stycznia

 

26 stycznia

 

27 stycznia

 

26 stycznia

 

27 stycznia

1.   8,00-8,45

Informatyka 

 

Geografia

 

Biologia

j. polski 

2.   8,45-9,30

Informatyka

 

Geografia

 

Biologia

j. polski

 3.  9,40-10,25

Informatyka

 

Geografia

 

Biologia

j. polski

 4. 10,25-11,10

Informatyka

 

Geografia

 

Biologia 

j. polski

 5. 11,15-12,00

Informatyka 

 

Geografia

 

Biologia

j. polski 

 6. 12,05-12,50

Informatyka 

 

Geografia

 

Biologia

j. polski

 7. 12,50-13,35

Informatyka

 

Geografia

 

Biologia 

j. polski 

 8.  13,40-14,25

Matematyka

 

Geografia

 

Biologia

j. polski

 9.  14,25-15,10

Matematyka

 

Geografia

 

Biologia

j. polski 

10.15,15-16,00

 

 

Geografia

 

Biologia 

j. polski

11. 16.00-16.45

 

 

Geografia

 

Biologia

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny zajęć dydaktycznych

LO I klasa

LO II klasa

LO III klasa

 

9 luty

10 luty

9 luty

10 luty

9 luty

10 luty

1.   8,00-8,45

j. polski

Historia

Biologia 

Matematyka

 

j. polski

2.   8,45-9,30

j. polski

Historia

Biologia

Matematyka

 

j. polski

 3.  9,40-10,25

j. polski

Historia

Biologia

Matematyka

 

j. polski 

 4. 10,25-11,10

j. polski

Historia

Biologia 

Matematyka

 

j. polski

 5. 11,15-12,00

j. polski

Historia

Biologia

Matematyka 

 

j. polski 

 6. 12,05-12,50

Chemia

Matematyka

 

j. polski

 

j. angielski

 7. 12,50-13,35

Chemia

Matematyka

 

j. polski

 

j. angielski

 8.  13,40-14,25

Chemia

Matematyka

 

j. polski

 

j. angielski

 9.  14,25-15,10

Chemia

Matematyka

 

j. polski

 

j. angielski

10.15,15-16,00

Chemia  

Matematyka 

 

j. polski

 

j. angielski

11. 16.00-16.45

 

 

 

j. polski

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 luty

24 luty

23 luty

24 luty

23 luty

24 luty

1.   8,00-8,45

Biologia

Chemia

 

j. angielski

Geografia

j. polski

2.   8,45-9,30

Biologia

Chemia

 

j. angielski

Geografia

j. polski 

 3.  9,40-10,25

Biologia 

Chemia

 

j. angielski

Geografia

j. polski

 4. 10,25-11,10

Biologia

Chemia

 

j. angielski

Geografia

j. polski 

 5. 11,15-12,00

Biologia

Chemia 

 

j. angielski

Geografia

j. polski

 6. 12,05-12,50

Biologia 

Chemia 

 

j. polski

Geografia

Matematyka

 7. 12,50-13,35

Biologia

Chemia

 

j. polski

Geografia

Matematyka

 8.  13,40-14,25

Biologia

Chemia

 

j. polski

Geografia

Matematyka

 9.  14,25-15,10

Biologia 

Chemia

 

j. polski

Geografia

Matematyka

10.15,15-16,00

Biologia

Chemia 

 

j. polski

Geografia

Matematyka 

11. 16.00-16.45

 

 

 

j. polski

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 marca

10 marca

9 marca

10 marca

9 marca

10 marca

1.   8,00-8,45

Fizyka

Matematyka

Historia

 

Biologia

j. polski

2.   8,45-9,30

Fizyka

Matematyka

Historia

 

Biologia

j. polski

 3.  9,40-10,25

Fizyka

Matematyka

Historia

 

Biologia

j. polski

 4. 10,25-11,10

Fizyka

Matematyka

Historia

 

Biologia

j. polski 

 5. 11,15-12,00

Fizyka

Matematyka 

Historia

 

Biologia 

j. polski

 6. 12,05-12,50

j. angielski

Fizyka

Geografia

Matematyka

Biologia

j. polski

 7. 12,50-13,35

j. angielski

Fizyka

Geografia

Matematyka

Biologia

j. polski

 8.  13,40-14,25

j. angielski

Fizyka

Geografia

Matematyka

Biologia

j. polski

 9.  14,25-15,10

j. angielski

Fizyka

Geografia

Matematyka

Biologia

 

10.15,15-16,00

j. angielski

Fizyka

Geografia

Matematyka 

Biologia 

 

11. 16.00-16.45

 

 

 

Matematyka

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

23 marca

24 marca

23 marca

24 marca

23 marca

24 marca

1.   8,00-8,45

Fizyka

j. angielski

j. polski

Historia

Geografia

Biologia

2.   8,45-9,30

Fizyka

j. angielski

j. polski

Historia

Geografia

Biologia

 3.  9,40-10,25

Fizyka

j. angielski

j. polski

Historia

Geografia

Biologia

 4. 10,25-11,10

Fizyka

j. angielski

j. polski

Historia

Geografia

Biologia 

 5. 11,15-12,00

Fizyka

j. angielski

 

Historia

Geografia

Biologia

 6. 12,05-12,50

Matematyka

j. angielski

 

Historia

Geografia

Biologia

 7. 12,50-13,35

Matematyka

j. angielski

 

Historia

Geografia

Biologia

 8.  13,40-14,25

Matematyka

j. angielski

 

 

Geografia

Biologia

 9.  14,25-15,10

Matematyka

j. angielski

 

 

Geografia

Biologia 

10.15,15-16,00

Matematyka

j. angielski

 

 

iii

 

11. 16.00-16.45

Matematyka

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 kwiecień

14 kwiecień

13 kwiecień

14 kwiecień

13 kwiecień

14 kwiecień

1.   8,00-8,45

j. polski

Fizyka

Geografia

j. polski

Matematyka

j. angielski

2.   8,45-9,30

j. polski

Fizyka

Geografia

j. polski

Matematyka

j. angielski

 3.  9,40-10,25

j. polski

Fizyka

Geografia

j. polski

Matematyka

j. angielski

 4. 10,25-11,10

j. polski

Fizyka

Geografia

j. polski

j. angielski

 5. 11,15-12,00

j. polski

Fizyka

Geografia

j. polski

 

j. angielski

 6. 12,05-12,50

Historia

 

Geografia

j. polski

j. angielski

 7. 12,50-13,35

Historia

 

Geografia

j. polski

j. angielski

 8.  13,40-14,25

Historia

 

Geografia

j. polski

j. angielski

 9.  14,25-15,10

Historia

 

Geografia

j. polski

j. angielski

10.15,15-16,00

Historia

 

Geografia

j. polski

j. angielski

11. 16.00-16.45

 

 

Geografia

j. polski

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

Geografia

 

 

 

 

27 kwiecień

28 kwiecień

27 kwiecień

28 kwiecień

27 kwiecień

28 kwiecień

1.   8,00-8,45

Historia

Biologia

Matematyka

j. angielski

konsultacje z matematyki dla maturzystów

 

 

2.   8,45-9,30

Historia

Biologia

Matematyka

j. angielski

Konsultacje z mat.

 

 3.  9,40-10,25

Historia

Biologia

Matematyka

j. angielski

Konsultacje z mat.

 

 4. 10,25-11,10

Historia

Biologia

Matematyka

j. angielski

Konsultacje z mat.

 

 5. 11,15-12,00

Historia

Biologia

Matematyka 

j. angielski

Konsultacje z mat.

 

 6. 12,05-12,50

j. polski

Matematyka

Matematyka

j. angielski

Konsultacje z mat.

 

 7. 12,50-13,35

j. polski

Matematyka

Matematyka

j. angielski

 

 

 8.  13,40-14,25

j. polski

Matematyka

Matematyka

j. angielski

 

 

 9.  14,25-15,10

j. polski

Matematyka

Matematyka

j. angielski

 

 

10.15,15-16,00

j. polski

Matematyka

Matematyka 

j. angielski

 

 

11. 16.00-16.45

 

 

Matematyka

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 maja

12 maja

11 maja

12 maja

11 maja

12 maja

1.   8,00-8,45

j. angielski

Wos

j. polski

Geografia

 

 

2.   8,45-9,30

j. angielski

Wos

j. polski

Geografia

 

 

 3.  9,40-10,25

j. angielski

Wos

j. polski

Geografia

 

 

 4. 10,25-11,10

j. angielski

Wos

j. polski

Geografia

 

 

 5. 11,15-12,00

j. angielski

Wos 

j. polski

Geografia

 

 

 6. 12,05-12,50

Wos

j. polski

Geografia

 

 

 7. 12,50-13,35

Wos

j. polski

Geografia

 

 

 8.  13,40-14,25

j. polski

Wos

 

Geografia

 

 

 9.  14,25-15,10

j. polski

Wos

 

Geografia

 

 

10.15,15-16,00

j. polski

Wos 

 

Geografia

 

 

11. 16.00-16.45

j. polski

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

j. polski

 

 

 

 

 

 

25 maja

26 maja

25 maja

26 maja

25 maja

26 maja

1.   8,00-8,45

j. polski

Wos

Biologia 

Biologia 

 

 

2.   8,45-9,30

j. polski

Wos

Biologia

Biologia

 

 

 3.  9,40-10,25

j. polski

Wos

Biologia

Biologia

 

 

 4. 10,25-11,10

j. polski

Wos

Biologia 

Biologia 

 

 

 5. 11,15-12,00

j. polski

Wos 

Biologia

Biologia

 

 

 6. 12,05-12,50

j. polski

 

Biologia 

Biologia 

 

 

 7. 12,50-13,35

j. polski

 

Biologia

Biologia

 

 

 8.  13,40-14,25

j. polski

 

Biologia

Biologia

 

 

 9.  14,25-15,10

j. polski

 

Biologia 

Biologia 

 

 

10.15,15-16,00

 

Biologia

Biologia

 

 

11. 16.00-16.45

 

 

 

Biologia

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 czerwca

9 czerwca

8 czerwca

9 czerwca

8 czerwca

9 czerwca

1.   8,00-8,45

 

 Geografia

Geografia

Biologia 

 

 

2.   8,45-9,30

 

Geografia

Geografia

Biologia

 

 

 3.  9,40-10,25

 

Geografia

Geografia

Biologia

 

 

 4. 10,25-11,10

 

Geografia

Geografia

Biologia 

 

 

 5. 11,15-12,00

 

Geografia

Geografia

Biologia

 

 

 6. 12,05-12,50

 

Geografia

Geografia

Biologia 

 

 

 7. 12,50-13,35

 

Geografia

Geografia

Biologia

 

 

 8.  13,40-14,25

 

Geografia

Geografia

Biologia

 

 

 9.  14,25-15,10

 

Geografia

Geografia

Biologia 

 

 

10.15,15-16,00

 

Geografia

 

Biologia

 

 

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30

 

 

 

 

 

 

 

15 czerwca

16 czerwca

15 czerwca

16 czerwca

15 czerwca

16 czerwca

1.   8,00-8,45

 

 

 

 

 

2.   8,45-9,30

 

 

 

 

 

 3.  9,40-10,25

 

 

 

 

 

 4. 10,25-11,10

 

 

 

 

 

 5. 11,15-12,00

 

 

 

 

 

 6. 12,05-12,50

 

 

 

 

 

 7. 12,50-13,35

 

 

 

 

 

 8.  13,40-14,25

 

 

 

 

 

 9.  14,25-15,10

 

 

 

 

 

10.15,15-16,00

 

 

 

 

 

11. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

12. 16.45-17.30