Strefa słuchacza

 

Plan zajęć na rok szkolny 2017/2018

 

Godziny zajęć dydaktycznych

 

Gimnazjum  II klasa

Gimnazjum  III klasa

 

 

 

9 września

10 września

9 września

10 września

1.   8,00-8,45

 

 

j. polski

Matematyka

j. angielski

Historia

2.   8,45-9,30

 

 

j. polski

Matematyka 

j. angielski

Historia

 3.  9,35-10,20

 

 

j. polski

Matematyka

j. angielski

Historia

 4. 10,20-11,05

 

 

j. polski

Matematyka

j. angielski

Historia

 5. 11,20-12,05

 

 

j. polski

Matematyka

j. angielski

Historia

 6. 12,05-12,50

 

 

j. angielski

Historia

j. polski

Matematyka

 7. 12,55-13,40

 

 

j. angielski

Historia

j. polski

Matematyka

 8.  13,40-14,25

 

 

j. angielski

Historia

j. polski

Matematyka

 9.  14,25-15,10

 

 

j. angielski

Historia

j. polski

Matematyka

10.15,15-16,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 września

24 września

23 września

24 września

1.   8,00-8,45

 

 

j. angielski

Matematyka

Matematyka

Chemia

2.   8,45-9,30

 

 

j. angielski

Matematyka

Matematyka

Chemia

 3.  9,35-10,20

 

 

j. angielski

Matematyka

Matematyka

Chemia

 4. 10,20-11,05

 

 

j. angielski

Matematyka

Matematyka

Chemia

 5. 11,20-12,05

 

 

Matematyka

Matematyka

Matematyka

Chemia

 6. 12,05-12,50

 

 

Matematyka

Chemia

j. angielski

Matematyka

 7. 12,55-13,40

 

 

Matematyka

Chemia

j. angielski

Matematyka

  8.  13,40-14,25

 

 

Matematyka

Chemia

j. angielski

Matematyka

 9.  14,25-15,10

 

 

 

Chemia

j. angielski

Matematyka

10.15,15-16,00

 

 

 

Chemia

j. angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 październik

8 październik

7 październik

8 październik

1.   8,00-8,45

 

 

Wos

j. polski 

 

Biologia

2.   8,45-9,30

 

 

Wos

j. polski

 

Biologia

 3.  9,35-10,20

 

 

Wos

j. polski

 

Biologia

 4. 10,20-11,05

 

 

Wos

j. polski

 

Biologia

 5. 11,20-12,05

 

 

Wos

j. polski

 

Biologia

 6. 12,05-12,50

 

 

Wos

Biologia

 

j. polski

 7. 12,55-13,40

 

 

 

Biologia

 

j. polski

 8.  13,40-14,25

 

 

 

Biologia

 

j. polski

 9.  14,25-15,10

 

 

 

Biologia

 

j. polski

10.15,15-16,00

 

 

 

 

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 październik

22 październik

21 październik

22 październik

1.   8,00-8,45

 

 

Chemia

Historia

 

j. angielski

2.   8,45-9,30

 

 

Chemia

Historia

 

j. angielski

 3.  9,35-10,20

 

 

Chemia 

Historia

 

j. angielski

 4. 10,20-11,05

 

 

Chemia 

Historia

 

j. angielski

 5. 11,20-12,05

 

 

Geografia

Historia

Chemia

j. angielski

 6. 12,05-12,50

 

 

Geografia

j. angielski

Chemia

Historia

 7. 12,55-13,40

 

 

Geografia

j. angielski

Chemia

Historia

 8.  13,40-14,25

 

 

Geografia 

j. angielski 

Chemia

Historia

 9.  14,25-15,10

 

 

 

j. angielski

 

Historia

10.15,15-16,00

 

 

 

j. angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 listopada

5 listopada

4 listopada

5 listopada

1.   8,00-8,45

 

 

j. polski 

Matematyka

Fizyka

Biologia

2.   8,45-9,30

 

 

j. polski

Matematyka

Fizyka

Biologia

 3.  9,35-10,20

 

 

j. polski

Matematyka

Fizyka

Biologia

 4. 10,20-11,05

 

 

j. polski

Matematyka

Fizyka

Biologia

 5. 11,20-12,05

 

 

j. polski

Matematyka

Fizyka 

Biologia

 6. 12,05-12,50

 

 

 

Matematyka

j. polski

Biologia

 7. 12,55-13,40

 

 

 

Biologia

j. polski

Matematyka

 8.  13,40-14,25

 

 

 

Biologia

j. polski

Matematyka

 9.  14,25-15,10

 

 

 

Biologia

j. polski

Matematyka

10.15,15-16,00

 

 

 

 

j. polski

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 listopada

19 listopada

18 listopada

19 listopada

1.   8,00-8,45

 

 

Chemia

j. polski

Matematyka

Matematyka

2.   8,45-9,30

 

 

Chemia

j. polski

Matematyka

Matematyka

 3.  9,35-10,20

 

 

Chemia 

j. polski

Matematyka

Matematyka

 4. 10,20-11,05

 

 

Geografia

j. polski

Matematyka

Matematyka

 5. 11,20-12,05

 

 

Geografia

j. polski

Chemia

Matematyka

 6. 12,05-12,50

 

 

Geografia

Matematyka

Chemia

j. polski

 7. 12,55-13,40

 

 

Geografia

Matematyka

Chemia 

j. polski

 8.  13,40-14,25

 

 

 

Matematyka

 

j. polski

 9.  14,25-15,10

 

 

 

Matematyka

 

j. polski

10.15,15-16,00

 

 

 

Matematyka

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grudnia

3 grudnia

2 grudnia

3 grudnia

1.   8,00-8,45

 

 

j. polski

Wos

 

Historia

2.   8,45-9,30

 

 

j. polski 

Wos

j. angielski

Historia

 3.  9,35-10,20

 

 

j. polski

Wos

j. angielski

Historia

 4. 10,20-11,05

 

 

j. polski

Wos

j. angielski

Historia

 5. 11,20-12,05

 

 

j. polski

Wos

j. angielski

Historia

 6. 12,05-12,50

 

 

 

Wos

j. polski

 

 7. 12,55-13,40

 

 

 

Biologia

j. polski

 

 8.  13,40-14,25

 

 

 

Biologia

j. polski 

 

 9.  14,25-15,10

 

 

 

Biologia

j. polski

 

10.15,15-16,00

 

 

 

Biologia

j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 grudnia

17 grudnia

16 grudnia

17 grudnia

1.   8,00-8,45

 

 

 

j. polski

Fizyka

 

2.   8,45-9,30

 

 

Matematyka

j. polski

Fizyka

 

 3.  9,35-10,20

 

 

Matematyka

j. polski

Fizyka

 

 4. 10,20-11,05

 

 

Matematyka

j. polski

Fizyka

 

 5. 11,20-12,05

 

 

Matematyka

j. polski

Fizyka

 

 6. 12,05-12,50

 

 

Matematyka

Geografia

Fizyka

j. polski

 7. 12,55-13,40

 

 

Matematyka

Geografia 

Matematyka

j. polski

 8.  13,40-14,25

 

 

Matematyka

Geografia

Matematyka

j. polski

 9.  14,25-15,10

 

 

 

 

Matematyka

j. polski

10.15,15-16,00

 

 

 

 

Matematyka

j. polski

 

 

 

 

 

Matematyka

j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 stycznia

14 stycznia

13 stycznia

14 stycznia

1.   8,00-8,45

 

 

j. polski

j. angielski

 

 

2.   8,45-9,30

 

 

j. polski

j. angielski

 

 

 3.  9,35-10,20

 

 

j. polski

j. angielski

Historia

 

 4. 10,20-11,05

 

 

j. polski

j. angielski

Historia

 

 5. 11,20-12,05

 

 

j. polski

j. angielski

Historia

 

 6. 12,05-12,50

 

 

j. polski

 

Historia

 

 7. 12,55-13,40

 

 

Historia

 

j. polski

 

 8.  13,40-14,25

 

 

Historia

 

j. polski

 

 9.  14,25-15,10

 

 

Historia

 

j. polski

 

10.15,15-16,00

 

 

Historia

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

j. polski

 

 

 

 

27 stycznia

28 stycznia

27 stycznia

28 stycznia

1.   8,00-8,45

 

 

 

j. polski

Matematyka

 

2.   8,45-9,30

 

 

 

j. polski

Matematyka

 

 3.  9,35-10,20

 

 

 

j. polski

Matematyka

 

 4. 10,20-11,05

 

 

 

j. polski

Matematyka

 

 5. 11,20-12,05

 

 

 

j. polski

Matematyka

 

 6. 12,05-12,50

 

 

 

Historia

Matematyka

j. polski

 7. 12,55-13,40

 

 

 

Historia

 

j. polski

 8.  13,40-14,25

 

 

 

Historia

 

j. polski

 9.  14,25-15,10

 

 

 

Historia

 

j. polski

10.15,15-16,00

 

 

 

Historia

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

j. polski

 

 

 

 

 

10 luty

11 luty

10 luty

11 luty

10 luty

11 luty

1.   8,00-8,45

 

 

j. polski

Matematyka

Historia

 

2.   8,45-9,30

 

 

j. polski

Matematyka

Historia

 

 3.  9,35-10,20

 

 

j. polski

Matematyka

Historia

 

 4. 10,20-11,05

 

 

j. polski

Matematyka

Historia

 

 5. 11,20-12,05

 

 

j. polski

Matematyka

Historia

 

 6. 12,05-12,50

 

 

j. obcy

 

j. polski

Matematyka

 7. 12,55-13,40

 

 

j. obcy

 

j. polski

Matematyka

 8.  13,40-14,25

 

 

j. obcy 

 

j. polski

Matematyka

 9.  14,25-15,10

 

 

j. obcy

 

j. polski

Matematyka

10.15,15-16,00

 

 

j. obcy 

 

j. polski

Matematyka 

 

 

 

j. obcy

 

 

 

 

24 luty

25 luty

24 luty

25 luty

24 luty

25 luty

1.   8,00-8,45

 

 

j. polski

Historia

 

Biologia

2.   8,45-9,30

 

 

j. polski

Historia

 

Biologia

 3.  9,35-10,20

 

 

j. polski

Historia

 

Biologia

 4. 10,20-11,05

 

 

j. polski

Historia

 

Biologia

 5. 11,20-12,05

 

 

j. polski

Historia

 

Biologia

 6. 12,05-12,50

 

 

 

Biologia

j. polski

Biologia

 7. 12,55-13,40

 

 

 

Biologia

j. polski

Historia

 8.  13,40-14,25

 

 

 

Biologia

j. polski

Historia

 9.  14,25-15,10

 

 

 

Biologia

j. polski

Historia

10.15,15-16,00

 

 

 

Biologia

j. polski

Historia

 

 

 

 

Biologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 marca

11 marca

10 marca

11 marca

10 marca

11 marca

1.   8,00-8,45

 

 

j. obcy

Matematyka

Matematyka

 

2.   8,45-9,30

 

 

j. obcy

Matematyka

Matematyka

 

 3.  9,35-10,20

 

 

j. obcy 

Matematyka

Matematyka

 

 4. 10,20-11,05

 

 

j. obcy

Matematyka

Matematyka

 

 5. 11,20-12,05

 

 

j. obcy

Matematyka 

Matematyka 

 

 6. 12,05-12,50

 

 

Matematyka

Matematyka

j. obcy

Matematyka

 7. 12,55-13,40

 

 

Matematyka

Matematyka

j. obcy

Matematyka

 8.  13,40-14,25

 

 

Matematyka

 

j. obcy

Matematyka

 9.  14,25-15,10

 

 

Matematyka

 

j. obcy

Matematyka 

10.15,15-16,00

 

 

Matematyka 

 

j. obcy

Matematyka

 

 

 

 

 

 

Matematyka

 

24 marca

25 marca

24 marca

25 marca

24 marca

25 marca

1.   8,00-8,45

 

 

j. polski

Historia

Historia

Matematyka

2.   8,45-9,30

 

 

j. polski

Historia

Historia

Matematyka

 3.  9,35-10,20

 

 

j. polski

Historia

Historia

Matematyka

 4. 10,20-11,05

 

 

j. polski

Historia

Historia

Matematyka

 5. 11,20-12,05

 

 

j. polski

Historia

Historia

Matematyka

 6. 12,05-12,50

 

 

Chemia 

Fizyka

j. polski

 

 7. 12,55-13,40

 

 

Chemia

Fizyka

j. polski

 

 8.  13,40-14,25

 

 

Chemia

Fizyka

j. polski

 

 9.  14,25-15,10

 

 

Chemia

Fizyka

j. polski

 

10.15,15-16,00

 

 

Chemia 

Fizyka

j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kwiecień

8 kwiecień

7 kwiecień

8 kwiecień

7 kwiecień

8 kwiecień

1.   8,00-8,45

 

 

Matematyka

Fizyka

Historia

j. polski

2.   8,45-9,30

 

 

Matematyka

Fizyka

Historia

j. polski

 3.  9,35-10,20

 

 

Matematyka

Fizyka

Historia

j. polski 

 4. 10,20-11,05

 

 

Matematyka

Fizyka

Historia

j. polski

 5. 11,20-12,05

 

 

Matematyka 

Fizyka

Historia

j. polski

 6. 12,05-12,50

 

 

Chemia 

j. polski

Fizyka

 7. 12,55-13,40

 

 

Chemia

j. polski

Fizyka

 8.  13,40-14,25

 

 

Chemia

j. polski

Fizyka

 9.  14,25-15,10

 

 

Chemia

j. polski

Fizyka

10.15,15-16,00

 

 

Chemia 

j. polski

Fizyka

 

 

 

Chemia

 

 

 

 

21 kwiecień

22 kwiecień

21 kwiecień

22 kwiecień

21 kwiecień

22 kwiecień

1.   8,00-8,45

 

 

Matematyka 1

 

j. obcy

Fizyka

2.   8,45-9,30

 

 

Matematyka

 

j. obcy

Fizyka

 3.  9,35-10,20

 

 

Matematyka

 

j. obcy

Fizyka

 4. 10,20-11,05

 

 

Matematyka

 

j. obcy

Fizyka

 5. 11,20-12,05

 

 

Matematyka 

 

j. obcy

Fizyka

 6. 12,05-12,50

 

 

Historia

 

Matematyka

Fizyka

 7. 12,55-13,40

 

 

Historia

 

Matematyka

Fizyka

 8.  13,40-14,25

 

 

Historia

 

Matematyka

 

 9.  14,25-15,10

 

 

Historia

 

Matematyka

 

10.15,15-16,00

 

 

Fizyka

 

Matematyka 

 

 

 

 

Fizyka

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

5 maja

6 maja

5 maja

6 maja

5 maja

6 maja

1.   8,00-8,45

 

 

j. obcy

j. polski

Biologia

2.   8,45-9,30

 

 

j. obcy

j. polski

 

Biologia

 3.  9,35-10,20

 

 

j. obcy 

j. polski 

 

Biologia

 4. 10,20-11,05

 

 

j. obcy

j. polski

Biologia

 5. 11,20-12,05

 

 

j. obcy 

j. polski

Biologia 

 6. 12,05-12,50

 

 

j. obcy

Biologia

Biologia

 7. 12,55-13,40

 

 

j. obcy

Biologia

j. polski

 8.  13,40-14,25

 

 

Biologia

 

j. polski

 9.  14,25-15,10

 

 

 

Biologia

 

j. polski

10.15,15-16,00

 

 

 

Biologia

 

j. polski

 

 

 

 

Biologia

 

j. polski

 

19 maja

20 maja

19 maja

20 maja

19 maja

20 maja

1.   8,00-8,45

 

 

j. polski

 

Matematyka

 

2.   8,45-9,30

 

 

j. polski

 

Matematyka

 

 3.  9,35-10,20

 

 

j. polski

 

Matematyka

 

 4. 10,20-11,05

 

 

j. polski

 

Matematyka

 

 5. 11,20-12,05

 

 

j. polski

 

Matematyka

 

 6. 12,05-12,50

 

 

Matematyka

 

j. polski

 

 7. 12,55-13,40

 

 

Matematyka

 

j. polski

 

 8.  13,40-14,25

 

 

Matematyka

 

j. polski

 

 9.  14,25-15,10

 

 

Matematyka

 

j. polski

 

10.15,15-16,00

 

 

Matematyka 

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 czerwca

3 czerwca

2 czerwca

3 czerwca

2 czerwca

3 czerwca

1.   8,00-8,45

 

 

 

j. polski

j. obcy

Historia

2.   8,45-9,30

 

 

 

j. polski

j. obcy

Historia

 3.  9,35-10,20

 

 

 

j. polski

j. obcy

Historia

 4. 10,20-11,05

 

 

 

j. polski

j. obcy

Historia

 5. 11,20-12,05

 

 

 

j. polski

j. obcy

Historia

 6. 12,05-12,50

 

 

 

j. polski

 

Historia

 7. 12,55-13,40

 

 

 

Historia

 

j. polski

 8.  13,40-14,25

 

 

 

Historia

 

j. polski

 9.  14,25-15,10

 

 

 

Historia

 

j. polski

10.15,15-16,00

 

 

 

Historia

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

j. polski

 

16 czerwca

17 czerwca

16 czerwca

17 czerwca

16 czerwca

17 czerwca

1.   8,00-8,45

 

 

j. polski

 

 

 

2.   8,45-9,30

 

 

j. polski

 

j. obcy

Historia

 3.  9,35-10,20

 

 

j. polski

 

j. obcy

Historia

 4. 10,20-11,05

 

 

j. polski

 

j. obcy

Historia

 5. 11,20-12,05

 

 

j. polski

 

j. obcy

Historia

 6. 12,05-12,50

 

 

 

j. polski

 

 7. 12,55-13,40

 

 

 

j. polski

 

 8.  13,40-14,25

 

 

 

 

j. polski

 

 9.  14,25-15,10

 

 

 

 

j. polski

 

10.15,15-16,00

 

 

 

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

j. polski