AKTUALNOŚCI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI –

TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ w BYDGOSZCZY

 

ROZPOCZĘLIŚMY REKRUTACJĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE: 

 

image004

 

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w dniu 27 X 2018 r.

 

• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I EDUKACJA BIBLIOTECZNA

 

• TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

• EDUKACJA I REHABILITACJA osób z niepełnosprawnością intelektualną

   (dawniej Oligofrenopedagogika)

 

• PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

• TYFLOPEDAGOGIKA 

 

• SURDOPEDAGOGIKA i TYFLOPEDAGOGIKA 

 

• INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI 

 

• NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI

 

• NAUCZANIE GEOGRAFII  

 

• PRZYRODA I BIOLOGIA w SP i szkołach ponadpodstawowych 

 

• NAUCZANIE CHEMII  

 

• LOGOPEDIA SZKOLNA – terapia dzieci z zaburz. komunikacji językowej 

 

• EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 

 

• PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA

 

• PEDAGOGIKA SPECJALNA 

 

• HISTORIA I WOS

 

• WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

• NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

 

 

            ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ STUDIÓW.

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY:

 

image003

 

 

• Kurs kwalifikacyjny – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – 29 września 2018 r.

 

• Kurs pedagogiczny PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – 19 października 2018 r.

 

• Gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona I i II stopień  - październik 2018 r.

 

• Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli j. angielskiego – październik/listopad 2018 r.

 

• Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli j. niemieckiego – październik/listopad 2018 r.

 

• W zakresie metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym

    dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej październik/listopad 2018 r.

 

              ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ DOSKONALĄCYCH.