AKTUALNOŚCI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI –

TWOARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ w BYDGOSZCZY

 

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z SZEROKIEJ OFERTY STUDIÓW   PODYPLOMOWYCH:

 

image004

 

Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2017/2018

 

• EDUKACJA I REHABILITACJA osób z niepełnosprawnością intelektualną  - 21.10.2017 r.

   (dawniej Oligofrenopedagogika)

 

• PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE  - 21.10.2017 r.

 

• TYFLOPEDAGOGIKA   - 28.10.2017 r.

 

• SURDOPEDAGOGIKA i TYFLOPEDAGOGIKA  - 18.11.2017 r.

 

• INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI  - 18.11.2017 r.

 

• NAUCZANIE GEOGRAFII   - 18.11.2017 r.

 

• PRZYRODA I BIOLOGIA w SP i szkołach ponadpodstawowych  - 18.11.2017 r.

 

• NAUCZANIE CHEMII   - 25.11.2017 r.

 

• LOGOPEDIA SZKOLNA – terapia dzieci z zaburz. komunikacji językowej  - 25.11.2017r.

 

• EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA  - 25.11.2017 r.

 

• PEDAGOGIKA SPECJALNA  - 02.12.2017 r.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ STUDIÓW KWALIFIKACYJNYCH

ORAZ DOSKONALĄCYCH.

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY:

 

image003

 

 

 

• Kurs pedagogiczny PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – rozpoczęcie zajęć 3 marca 2018 r.

 

• Zespół Aspergera – czyli jak pracować z dzieckiem zagadką ?  -  marzec/kwiecień 2018 r.

 

• Kurs na wychowawcę i kierownika wypoczynku  - maj/czerwiec 2018 r.

• Gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona I i II stopień  wrzesień/październik 2018 r.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

ORAZ DOSKONALĄCYCH.

 

 

 

 

TRWA NABÓR NA KOLEJNE KIERUNKI STUDIÓW:

 

image004

 

 

Planowane rozpoczęcie zajęć marzec/kwiecień 2018 roku

 

• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I EDUKACJA BIBLIOTECZNA

 

• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

• DORADZTWO ZAWODOWE

 

• PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA

 

• TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

• NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI