AKTUALNOŚCI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI –

TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ w BYDGOSZCZY

 

 

image004

 

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w dniu 27 X 2018 r.

 

• EDUKACJA I REHABILITACJA osób z niepełnosprawnością intelektualną

   (dawniej Oligofrenopedagogika)

 

• PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

• PEDAGOGIKA SPECJALNA 

 

• EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 

 

• SURDOPEDAGOGIKA i TYFLOPEDAGOGIKA

 

Pozostałe kierunki - 17 XI 2018 r.

 

 

                • NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI

                • DORADZTWO ZAWODOWE 

                • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

   24 XI 2018 r.

• TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

   1 XII 2018 r.

                                                    • HISTORIA I WOS

• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I EDUKACJA BIBLIOTECZNA

• NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I          PRZEDSZKOLNEJ

• NAUCZANIE GEOGRAFII  

• NAUCZANIE MATEMATYKI

• PRZYRODA I BIOLOGIA

                                                   • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

          

 

 

            ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ STUDIÓW.

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY:

 

image003

 

 

 

• Kurs kwalifikacyjny – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – 29 września 2018 r. – jeszcze można dołączyć!

 

• Kurs pedagogiczny PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – listopad 2018 r.

 

• Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli j. angielskiego – listopad 2018 r.

 

• Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli j. niemieckiego – listopad 2018 r.

 

• W zakresie metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym

    dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - listopad 2018 r.

 

              ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ DOSKONALĄCYCH.