AKTUALNOŚCI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI –

TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ w BYDGOSZCZY

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z SZEROKIEJ OFERTY STUDIÓW   PODYPLOMOWYCH:

 

image004

 

Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2018/2019

 

• TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

• EDUKACJA I REHABILITACJA osób z niepełnosprawnością intelektualną

   (dawniej Oligofrenopedagogika)

 

• PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

• TYFLOPEDAGOGIKA 

 

• SURDOPEDAGOGIKA i TYFLOPEDAGOGIKA 

 

• INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI 

 

• NAUCZANIE GEOGRAFII  

 

• PRZYRODA I BIOLOGIA w SP i szkołach ponadpodstawowych 

 

• NAUCZANIE CHEMII  

 

• LOGOPEDIA SZKOLNA – terapia dzieci z zaburz. komunikacji językowej 

 

• EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 

 

• PEDAGOGIKA SPECJALNA 

 

 

 

 

PONADTO TRWA NABÓR NA KOLEJNE KIERUNKI STUDIÓW:

 

image004

 

Planowane rozpoczęcie zajęć jeszcze w kwietniu lub maju.

 

• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I EDUKACJA BIBLIOTECZNA

 

• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

• DORADZTWO ZAWODOWE

 

• PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA

 

• TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

• NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI

 

              ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ STUDIÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ DOSKONALĄCYCH.

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY:

image003

 

 

 

• Kurs kwalifikacyjny – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – 21 września 2018 r.

• Kurs pedagogiczny PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – zajęcia rozpoczęły się 23 marca 2018 r.

 

• Kurs na wychowawcę  wypoczynku  - 25 maja 2018 r.

• Kurs na kierownika wypoczynku - 26 maja 2018 r.

• Gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona I i II stopień  - październik 2018 r.

                • Arteterapia jako jedna z form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 19 maja 2018 r.

• Awans Zawodowy – maj/czerwiec 2018 r.

• Zespół Aspergera – czyli jak pracować z dzieckiem zagadką ?  -  26 maja 2018 r.

 

              ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ DOSKONALĄCYCH.