AKTUALNOŚCI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI –

TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ w BYDGOSZCZY

 

 

image004

 

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w dniu 27 X 2018 r.

 

• EDUKACJA I REHABILITACJA osób z niepełnosprawnością intelektualną

   (dawniej Oligofrenopedagogika)

 

• PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

• PEDAGOGIKA SPECJALNA 

 

Objaśnienie owalne: UWAGA:
JESZCZE MOŻNA DOŁĄCZYĆ!!!
• EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 

 

• SURDOPEDAGOGIKA i TYFLOPEDAGOGIKA

     17 XI 2018 r.

                                              

• NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI

                                              

• DORADZTWO ZAWODOWE 

 

• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

     1 XII 2018 r.

• TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Pozostałe kierunki

Planowe rozpoczęcie - marzec 2019 r. – PRZYJMUJEMY PODANIA!!!

 

• HISTORIA I WOS

• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I EDUKACJA BIBLIOTECZNA

• NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

                        

 

            ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ STUDIÓW.

 

              

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY:

 

image003

 

 

• Kurs na WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU – maj 2019 r. – przyjmujemy zgłoszenia!

 

• Kurs na KIEROWNIKA WYPOCZYNKU – maj 2019 r. – przyjmujemy zgłoszenia!

 

• Kurs kwalifikacyjny – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – przyjmujemy zgłoszenia na kolejną edycję – marzec 2019.

 

• Kurs pedagogiczny PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – 2018/2019 r.

 

• Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli j. angielskiego – 2018/2019 r.

 

• Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli j. niemieckiego – 2018/2019 r.

 

• W zakresie metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli

   edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 2018/2019 r.

 

              ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ DOSKONALĄCYCH.