AKTUALNOŚCI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI –

TWOARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ w BYDGOSZCZY

 

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z SZEROKIEJ OFERTY STUDIÓW   PODYPLOMOWYCH:

image004

 

 

Rozpoczęcie zajęć 18 i 25 listopada 2017 roku

 

• EDUKACJA I REHABILITACJA osób z niepełnosprawnością intelektualną  - 21.10.2017 r.

   (dawniej Oligofrenopedagogika)

 

• PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE  - 21.10.2017 r.

 

• TYFLOPEDAGOGIKA   - 28.10.2017 r.

 

• SURDOPEDAGOGIKA i TYFLOPEDAGOGIKA  - 18.11.2017 r.

 

• INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI  - 18.11.2017 r.

 

• NAUCZANIE GEOGRAFII   - 18.11.2017 r.

 

• PRZYRODA I BIOLOGIA w SP i szkołach ponadpodstawowych  - 18.11.2017 r.

 

• NAUCZANIE CHEMII   - 25.11.2017 r.

 

• LOGOPEDIA SZKOLNA – terapia dzieci z zaburz. komunikacji językowej  - 25.11.2017r.

 

• EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA  - 25.11.2017 r.

 

• NAUCZANIE PLASTYKI i TECHNIKI  - planowany termin 25.11.2017 r.

 

• DORADZTWO ZAWODOWE  - planowany termin 25.11.2017 r.

 

• HISTORIA i WOS  - planowany termin 25.11.2017 r.   

 

• PEDAGOGIKA SPECJALNA  - planowany termin 25.11.2017 r.

 

• SURDOPEDAGOGIKA   - planowany termin 25.11.2017 r.

 

• PEDAGOGIKA SPECAJLNA  - planowany termin 25.11.2017 r.

 

• WDŻR  - planowany termin 25.11.2017 r.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ STUDIÓW KWALIFIKACYJNYCH

ORAZ DOSKONALĄCYCH.

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY:

 

image003

 

 

• Kurs kwalifikacyjny ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ  - 27.10.2017r.

 

• Kurs pedagogiczny PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - planowany termin XI/XII 2017

 

• Kurs na wychowawcę i kierownika wypoczynku  - planowany termin XI.2017/I.2018

 

• Gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona I i II stopień  - 27-29.10.2017r.

 

• Zespół Aspergera, czyli jak pracować z dzieckiem zagadką  - 04.11.2017 r.

                    

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

ORAZ DOSKONALĄCYCH.

 

 

 

 

TRWA NABÓR NA KOLEJNE KIERUNKI STUDIÓW:

 

image004

 

 

Planowane rozpoczęcie zajęć w grudniu 2017 roku

 

• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I EDUKACJA BIBLIOTECZNA

 

• BIOLOGIA

 

• DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

• NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

 

• NAUCZANIE MATEMATYKI

 

• NAUCZANIE MUZYKI

 

• PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 

• PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA

 

• SOCJOTERAPIA

 

• TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

• TERAPIA LOGOPEDYCZNA