AKTUALNOŚCI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI –

TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ w BYDGOSZCZY

 

 

image004

 

 

PRZYJMUJEMY PODANIA NA WSZYSTKIE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

 

                          Rozpoczęcie zajęć IX / X / XI 2019 roku.

 

 

            ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ STUDIÓW.

 

              

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY:

 

image003

 

 

 

Mediacje i negocjacje szkolne - jako metoda pracy z trudnym uczniem,

    rodzicem we współczesnej szkole – 27 marca 2019 r.

 

Zespół Aspergera, czyli jak pracować z dzieckiem zagadką – 30 marca 2019 r.

 

Kurs na nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych

    z PIERWSZEJ POMOCY i odnowienie kwalifikacji – rozpoczęcie zajęć 18 maja 2019 r.

 

Kurs na WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU – 24 maja 2019 r. – przyjmujemy zgłoszenia!

 

Kurs na KIEROWNIKA WYPOCZYNKU – 25 maja 2019 r. – przyjmujemy zgłoszenia!

 

Gimnastyka mózgu (wg Paula Dennisona) I i II stopień – od 15 do 17 listopada 2019 r.

 

• Kurs kwalifikacyjny – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – przyjmujemy zgłoszenia na kolejną

      edycję – rozpoczęcie zajęć 27 września 2019.

 

• Kurs pedagogiczny PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – 2018/2019 r.

 

• W zakresie metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli

   edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 2018/2019 r.

 

              ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ DOSKONALĄCYCH.