AKTUALNOŚCI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI –

TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ w BYDGOSZCZY

 

image004   

                                                           U W A G A !

 

    PRZYJMUJEMY PODANIA NA PONIŻSZE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

                       

                         1. INTEGRACJA SENSORYCZNA – DIAGNOZA I TERAPIA

                         2. LOGOPEDIA SZKOLNA - terapia dzieci z zaburz. komunikacji językowej

                         3. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

                         4. HISTORIA I WOS

                         5. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

          

                        ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ STUDIÓW.

 

              

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY:

 

image003

 

 

 

• Kurs Dziecko z AUTYZMEM w TERAPII BEHAWIORALNEJ         - 21 marca 2020 r.

                                                                                                                  - 4 kwietnia 2020 r.

                                                                                                                  przyjmujemy zgłoszenia!

 

Gimnastyka mózgu (wg Paula Dennisona) I i II stopień – od 17 do 18 kwietnia 2020 r.

 

 

Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych

    z PIERWSZEJ POMOCY w szkole                    maj/czerwiec 2020 r.

 

Kurs na WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU      maj/czerwiec 2020 r.   przyjmujemy zgłoszenia!

 

Kurs na KIEROWNIKA WYPOCZYNKU           maj/czerwiec 2020 r.    przyjmujemy zgłoszenia!

 

Ponadto w najbliższym czasie zapraszamy na kursy doskonalące:

 

DZIECKO Z AUTYZMEM W TERAPII BEHAWIORALNEJ - 21 marca i 4 kwietnia

  przyjmujemy zgłoszenia!

 

                DIAGNOZA i WSPÓŁCZESNE MODELE PRACY Z UCZNIEM         - 28 marca 2020 r.

  o specyficznych potrzebach edukacyjnych w szkole                     przyjmujemy zgłoszenia!

 

               

              ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ DOSKONALĄCYCH.