AKTUALNOŚCI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI –

TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ w BYDGOSZCZY

 

image004   

                                                           U W A G A !

 

    PRZYJMUJEMY JESZCZE PODANIA NA PONIŻSZE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

                        

                         1.BIBLIOTEKOZNAWSTWO I EDUKACJA BIBLIOTECZNA

                         2.DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

                         3.DORADZTWO ZAWODOWE

                         4.EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA

                         5.EDUKACJA i REHABILITACJA osób z niepełn… (dawniej Oligofrenopedagogika)

                         6.NAUCZANIE PLASTYKI i TECHNIKI

                         7.PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

                         8.SURDOPEDAGOGIKA i TYFLOPEDAGOGIKA

                         9.INTEGRACJA SENSORYCZNA – DIAGNOZA I TERAPIA

                       10.INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

                       11.LOGOPEDIA SZKOLNA - terapia dzieci z zaburz. komunikacji językowej

                       12.NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ed. wczesnoszk. i przedszkolnej

                        

        Zajęcia rozpoczęły się i można jeszcze do niech dołączyć!

                                

            ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ STUDIÓW.

 

              

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY:

 

image003

 

 

Kurs kwalifikacyjny – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ  – Zajęcia rozpoczęły się i można jeszcze

                                                                                                                   dołączyć do grupy.

 

Gimnastyka mózgu (wg Paula Dennisona) I i II stopień – od 17 do 18 kwietnia 2020 r.

 

 

Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych

    z PIERWSZEJ POMOCY w szkole – listopad/grudzień 2019 r.

 

Kurs na WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU – listopad/grudzień 2019 r. – przyjmujemy zgłoszenia!

 

Kurs na KIEROWNIKA WYPOCZYNKU – listopad/grudzień 2019 r. – przyjmujemy zgłoszenia!

 

 

• Kurs pedagogiczny PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – 2019/2020 r.

 

 

              ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ DOSKONALĄCYCH.