• Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową.
• Asystent rodziny 
• Bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja i zarządzanie   NOWOŚĆ
• Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna
• Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno - pedagogiczna
• Doradztwo zawodowe
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (dawniej Oligofrenopedagogika)
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (dawniej Surdopedagogika) NOWOŚĆ
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dawniej Tyflopedagogika) NOWOŚĆ
• Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym   NOWOŚĆ
• Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń    NOWOŚĆ
• Edukacja włączająca  NOWOŚĆ
• Etyka 
• Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i promocja zdrowia
• Historia i Wiedza o społeczeństwie
• Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia NOWOŚĆ
• Logopedia ogólna z logopedią szkolną
• Nauczanie chemii  
• Nauczanie geografii  
• Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
• Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób znających język angielski)
• Nauczanie matematyki i fizyki   NOWOŚĆ
• Nauczanie plastyki i techniki
• Nauczanie przyrody i bilogii 
• Pedagogika leczniczo-terapeutyczna NOWOŚĆ
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Pedagogika resocjalizacyjna (dawniej Resocjalizacja i Socjoterapia)  NOWOŚĆ
• Pedagogika specjalna
• Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce  
• Przygotowanie pedagogiczne NOWOŚĆ
• Przygotowanie pedagogiczne z przyg. do prowadzenia przedmiotów zawodowych
• Terapia logopedyczna
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• Zarządzanie oświatą