• Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową.
• Asystent rodziny 
• Bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja i zarządzanie   NOWOŚĆ
• Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna
• Biologia dla nauczycieli   NOWOŚĆ
• Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna
• Doradztwo zawodowe
• Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (dawniej Oligofrenopedagogika)
• Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym   NOWOŚĆ
• Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń    NOWOŚĆ
• Etyka 
• Fizyka dla nauczycieli   NOWOŚĆ
• Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i promocja zdrowia
• Historia dla nauczycieli  
• Historia i Wiedza o społeczeństwie
• Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli
• Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia NOWOŚĆ
• Logopedia ogólna z logopedią szkolną
• Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
• Matematyka dla nauczycieli   NOWOŚĆ
• Nauczanie chemii  
• Nauczanie geografii  
• Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
• Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób znających język angielski)
• Nauczanie matematyki i fizyki   NOWOŚĆ
• Nauczanie muzyki   NOWOŚĆ
• Nauczanie plastyki i techniki
• Pedagogika lecznicza   NOWOŚĆ
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Pedagogika rewalidacyjna
• Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce  
• Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) Biologia, Chemia, Etyka, Fizyka, Geografia, Historia, Matematyka NOWOŚĆ
• Przygotowanie pedagogiczne
• Przyroda i biologia w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych
• Resocjalizacja i socjoterapia
• Socjoterapia
• Surdopedagogika
• Surdopedagogika i tyflopedagogika
• Terapia logopedyczna
• Tyflopedagogika
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• Wychowanie do życia w rodzinie
• Zarządzanie oświatą